Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Bråtåkra, tidigare bergrumsanläggning

Ansökan om vattenverksamhet.

Sveriges Geologiska Undersökning har till Mark- och Miljödomstolen inlämnat ansökan om vattenverksamhet avseende avledning av grundvatten från tidigare bergrumsanläggning för förvaring av olja i Bråtåkra, Vetlanda kommun. Ansökan är en del av saneringen av bergrumsanläggningen.
Eventuella synpunkter ska inlämnas skriftligen till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö eller via e-post mmd.vaxjo@dom.se senast 29 september 2017. Domstolens målnummer M-2793-17 ska anges.

Kontakt

Thomas Svensson

Thomas Svensson

Byråinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 83, 070-586 71 83
Thomas.Svensson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-29

Synpunkt Vetlanda