Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Lediga tomter

Bygga nytt? Här ser du vilka tomter som är lediga.

Är du intresserad av en tomt vänder du dig till tekniska kontoret och ställer dig i kommunens tomtkö. Tomtköavgiften är 500 kronor och det är en engångsavgift.

Områden

Idag finns lediga tomter på Himlabackarna vid Nydala.

Lediga tomter på Himlabackarna, Nydalaområdet

Fastighetsbeteckning

Storlek i kvadratmeter

Cumulus 5

1 324

Cumulus 6

1 200

Nimbus 1, 2 och 4

Kontakta Smålandsvillan

Priser

Småhustomter i Vetlanda och Bäckseda kostar 170 kronor per kvadratmeter.

De tomter som är kvar på Himlabackarna kostar 140 kronor per kvadratmeter.

Total kostnad för en tomt om cirka 1 100 kvadratmeter inklusive anslutning för vatten- avlopp- och fastighetsbildningsavgifter, nybyggnadskarta och bygglov är cirka 350 000 kronor i centrala Vetlanda och Bäckseda.

I Ekenässjön, Landsbro, Myresjö, Sjunnen, Holsbybrunn och Korsberga är tomtpriset 50 kronor per kvadratmeter. I övriga kommundelar är tomtpriset 1 krona per kvadratmeter. Enkronastomterna är förknippade med speciella villkor, kontakta tekniska kontoret för mer information.

Priserna för småhustomter fastställdes av kommunfullmäktige den 19 mars 2014.

Himlabackarna 2

Under våren 2017 kommer ytterligare 16 småhustomter att säljas på Himlabackarna, Nydala. Tomterna är runt 1 400 kvadratmeter och kommer att kosta 250 kronor per kvadratmeter.

Tomter för flerfamiljshus

  • Vetlanda–Bäckseda, 600 kronor per kvadratmeter per våningsyta.
  • Övriga kommundelar, 250 kronor per kvadratmeter per våningsyta.

Tekniska nämnden kan sälja tomter till ett annat pris om det finns skäl för det.

Privata tomter

På Himlabackarna har Smålandsvillan option på tre lediga tomter. Kontakta Smålandsvillan, telefon 073-386 32 23.

Tomter i Vetlandas kringorter

I kommunens övriga tätorter finns också lediga tomter. Du är välkommen att kontakta tekniska kontoret för mer information om dessa.

Kontakt

Gunn-Britt Karlsson

Administratör
Tekniska kontoret
TK Adm personal centralt
Telefon: 0383-973 02
Gunn-Britt.Karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-02-17

Synpunkt Vetlanda