Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Radon

Radon är en gas som naturligt bildas då grundämnet radium sönderfaller. Radium finns överallt i naturen i olika stora koncentrationer. Radongasen är osynlig och luktfri. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Höga halter av radon i bostadsluften utgör en hälsorisk och därför finns ett riktvärde på 200 Bq/m³.

Radondosor.

Det är enkelt att mäta radon. Du placerar en dosa på varje plan med boutrymme och låter den stå där i minst två månader. Sedan skickar du in dosan för analys.

Källor till radon

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Det vanligast är att radonet kommer med markluft som på grund av husets undertryck sugs in i huset. Hur stora mängder som läcker in beror på markens luftgenomsläpplighet, hur tät husets grund är och om huset har direktkontakt med marken. Alla bostadshus med markkontakt bör mätas för radon.

Byggnadsmaterial som blå lättbetong avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blå lättbetong tillverkades mellan 1929 och 1975.

Vatten från djupborrade brunnar kan innehålla höga halter radon. Vatten i grävda brunnar har oftast mindre radon och ytvatten (till exempel sjöar) har nästan inget radon alls. Det kommunala dricksvattnet kontrolleras för radon. När vatten med radon används inomhus avges det till inomhusluften.

Radon är skadligt

Radon följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och lungcancer uppkomma. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus, ju högre halter utsätter du dig för. Rökning i kombination med radonstrålning innebär en ökad hälsorisk. Även familjemedlemmar och andra som utsätts för passiv rökning löper ökad risk att drabbas av lungcancer från radon.

Mätning

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta. Att göra en radonmätning är både relativt billigt och enkelt och något som fastighetsägare kan göra själv.

För mätningen används så kallade spårfilmsdosor som sedan analyseras i ett laboratorium där radonhalten beräknas. Är du intresserad av att mäta radonhalten i din bostad kan dosor köpas hos miljö- och byggförvaltningen och servicecenter i stadshuset. Utförlig instruktion för placering av mätdosor medföljer i varje mätpaket.

Hur länge pågår en mätning?

För att resultatet ska kunna jämföras med de rikt- och gränsvärden som finns för radon i inomhusluft ska mätningen pågå i minst två månader, gärna längre. Mätperioden ska infalla under eldningssäsongen som varar mellan 1 oktober och 30 april.

Man kan också mäta en kortare tid men då blir resultatet inte lika tillförlitligt. Det vanligaste är då en mätning under tio dygn. Resultatet av en korttidsmätning är bara rådgivande och bör därför bara göras om det inte finns tid för en längre mätning.

​Pris för radondosor

Paket för mätning av radon i inomhusluft innehåller mätdosor, instruktioner och mätprotokoll. I priset ingår även analys och mätrapport.

PaketTyp av mätningPris
Mätpaket med två dosorLångtidsmätning (ger årsmedelvärde)360 kronor inklusive moms
Mätpaket med tre dosorLångtidsmätning (ger årsmedelvärde)460 kronor inklusive moms
Mätpaket med två dosorKorttidsmätning (7-10 dagar, endast rådgivande)460 kronor inklusive moms
Mätpaket med tre dosorKorttidsmätning (7-10 dagar, endast rådgivande)560 kronor inklusive moms

Kontakt

Eva Jansson

Eva Jansson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 39, 070-572 25 43
Eva.Jansson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda