Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Tillgänglighet i publika lokaler och allmänna platser

År 2003 beslutade regeringen att alla enklare hinder i publika lokaler och på allmänna platser måste undanröjas. Det innebär att enkla åtgärder för att förbättra tillgängligheten ska utföras om de inte är alltför kostsamma. Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att ett enklare hinder åtgärdas.

Hand på ledstången

Vilka hinder är enkelt avhjälpta?

Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på:

 • Nyttan av åtgärden
 • Förutsättningarna på platsen
 • Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare eller verksamhetsutövare

Vilka lokaler och platser berörs?

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde, så kallade publika lokaler. Enkelt avhjälpta hinder ska också åtgärdas på befintliga allmänna platser. Exempel på publika lokaler och allmänna platser är bibliotek, kyrkor, affärslokaler, restauranger, idrottsanläggningar och lekparker.

Vilka typer av hinder berörs?

I Boverkets föreskrifter (BFS 2013:9 HIN 3)länk till annan webbplats om ”avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser” anges vilka hinder som omfattas och hur de kan åtgärdas. 

Reglerna omfattar bland annat:

 • Mindre nivåskillnader, tunga dörrar
 • Kontrastmarkeringar
 • Varningsmarkeringar
 • Skyltning
 • Belysning
 • Ledstänger
 • Ljudmiljö
 • Fast inredning

Vem är ansvarig?

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att enkelt avhjälpta hinder undanröjs och står därmed också för kostnaderna.

Vad händer om inget görs?

Miljö- och byggnämnden i kommunen har tillsynsansvar och kontrollerar att åtgärder utförs. Görs inga åtgärder föreläggs fastighetsägaren att undanröja enkelt avhjälpta hinder. Vite kan kopplas till föreläggandet.

Kontakt

Eva Jansson

Eva Jansson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 39, 070-572 25 43
Eva.Jansson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-11-09

Synpunkt Vetlanda