Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Förskola och barnomsorg

Barn som är mellan ett och fem år kan gå i förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) under den tid då du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Det är du som vårdnadshavare som väljer var du vill att ditt barn ska gå.

I kommunal regi erbjuder Vetlanda kommun förskola och pedagogisk omsorg. Vilans förskola finns till för dig som behöver omsorg på obekväm arbetstid. I privat regi drivs pedagogisk omsorg. Läs mer på verksamheternas webbplatser och hälsa gärna på innan du gör ditt val. Du kan också hitta förskolor och familjedaghem via vår kartalänk till annan webbplats.

Förskolans uppdrag

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. (Läroplan för förskolan 98).

Skillnaden mellan förskola och pedagogisk omsorg

Inom pedagogisk omsorg är ditt barn i en mindre grupp hemma hos en dagbarnvårdare.

Barngruppernas sammansättning i förskolan varierar utifrån barnens ålder och behov. Utbildad personal, förskollärare och barnskötare, ansvarar för barngruppen. Verksamheten i förskolorna följer den nationella läroplanen för förskolan. Varje förskola har en egen arbetsplan som förskolechefen ansvarar för.

Både på förskolan och i den pedagogiska omsorgen får barnen lära sig att ta ansvar och visa hänsyn medan de leker och lär tillsammans. Såväl personal på förskolan som dagbarnvårdare är underställda en förskolechef.

Självservice på webben

När du ansökt om plats kan du logga in på vår e-tjänst för barnomsorg och skolalänk till annan webbplats. Där kan du ändra schema- och inkomstuppgifter med mera.

Mer information på de egna webbplatserna

Alla förskolor och pedagogisk omsorg har egna webbplatserlänk till annan webbplats. Där kan du, utöver kontaktuppgifter, till exempel läsa om

  • pedagogisk inriktning
  • arbetssätt
  • föräldrasamverkan
  • planer och mål
  • hur man jobbar mot kränkande behandling
  • hur du hittar till förskolan

Kontakt

Ingela Nyberg

Ingela Nyberg

Verksamhetschef förskola
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 51, 070-609 72 51
Ingela.Nyberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-01-19

Synpunkt Vetlanda