Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Schema och öppettider fritidshem

Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem. Schematiden omfattar arbets- eller studietid samt restid till och från arbets- och studieplatsen.

Det innebär att du inte får ha barnet på fritids för att till exempel åka och handla eller träna.

Om du som vårdnadshavare har semester får eleven inte vara på fritidshemmet. I undantagsfall kan du ansöka om plats vid enstaka semesterdagar, men vi är mycket restriktiva med detta. Ansökan ska göras i god tid genom samtal med skolans rektor.

Barn som har plats på fritidshem får behålla sin plats månaden ut när en förälder blivit arbetslös.

Ange eller ändra barnets tider

Aktuellt schema ska lämnas senast sju arbetsdagar innan det ska börja gälla. Du kan när som helst ändra ditt barns schema, men även detta ska göras senast sju arbetsdagar i förväg. Använd vår e-tjänst för barnomsorg och skola för att ange eller ändra schema.

Schemat ligger till grund för vår bemanning och personalens arbetstider så det är viktigt att du uppger faktisk närvarotid inklusive lämning och hämtning.

Oregelbundna arbetstider

Har du ett arbetsschema som omfattar flera veckor är det enkelt att lägga in schemat i e-tjänsten. Ange bara antal schemaveckor och tider för varje dag. Har du flera barn kan du kopiera schemat från ett barn till ett annat.

Har du mycket oregelbundna arbetstider kan du istället ange en schemavecka och skriva uppskattat antal timmar per vecka i rutan "Anmärkning" istället för att fylla i de exakta tiderna. Tiderna behöver du på annat sätt meddela fritidshemmet.

Obekväma arbetstider

Om du behöver plats på obekväma arbetstider ansöker du om det på särskild blankett. Du behöver även lämna ett arbetsgivarintyg och ett schema över dina arbetstider. Båda vårdnadshavarna behöver lämna var sitt intyg.

Öppettider och tider när vi har stängt

Våra fritidshem har öppet vardagar, tolv timmar per dag. De vanligaste öppettiderna är klockan 6–18.

I semestertider samordnar vi så att bara ett fåtal fritidshem har öppet. Behöver ditt barn fritidsplats får det gå på ett fritidshem som har sommaröppet.

Två dagar om året stänger fritidshemmet för att personalen ska kunna ha gemensam planering och utbildning. Om du inte kan ordna din omsorg på egen hand så erbjuds du skolbarnsomsorg på ett annat fritidshem eller på det ordinarie fritidshemmet med vikarierande personal dessa dagar. Meddelande om stängning skickas ut senast två månader i förväg. Avgiften påverkas inte.

Kontakt

Sofia Rinaldo

Sofia Rinaldo

Administratör
BU Kansliet, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 77
Sofia.Rinaldo@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-17

Synpunkt Vetlanda