Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista kommunstyrelsen

Ärendelista vid sammanträde med kommunstyrelsen onsdagen
den 6 september 2017 klockan 14.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Offentlig del

  1. Halvårsbokslut per den 30 juni 2017 - kommunstyrelsens verksamhetsredovisning
  2. Information om Regnbågsveckan
  3. Redovisning av projekt, EU m.m.
  4. Redovisning av "Införandet av verksamhetsbaserad informationsredovisning, VISA" och "Förslag till förvaltning av VISA"
  5. Riktlinje för kommunens medverkan i sociala medier
  6. Disponering av tillfälligt statsbidrag för flyktingverksamheten
  7. Attesträtt - flyktingverksamheten
  8. Redovisning av delegationsbeslut för andra kvartalet 2017
  9. Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
  10. Delgivningar och ev. ytterligare ärenden

Icke offentlig del

11. Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2017-2025
12. Halvårsbokslut per den 30 juni 2017
13. Kommunens förlagsinsats hos Kreditgarantiföreningen Jönköpings län ek. för. (KGF)
14. Framtida finansiering av Kommunal utveckling
15. Nytt styrdokument för hantering av arkiv
16. Detaljplan för Vildvinet 10 m.fl. fastigheter, Vetlanda
17. Förändrad valdistriktsindelning
18. Ev. ytterligare ärenden 

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-30

Navigera vidare

Synpunkt Vetlanda