Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista barn- och utbildningsnämnden

Ärendelista vid öppet sammanträde med barn- och utbildningsnämnden tisdagen den 12 september 2017 klockan 13.30 i kommunfullmäktiges sammanträdessal, stadshuset.

Information

 • Inspektion arbetsmiljöverket
 • Rapport från kontaktpolitiker
 • Statsbidrag, läxhjälp

Offentliga ärenden

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av dagordning
 3. Delgivningar
 4. Programorganisation på Njudungsgymnasiet
 5. Musiktillägg på Njudungsgymnasiet
 6. Halvårsbokslutet 2017
 7. Systematiskt kvalitetsarbete, fokusområde demokrati och värdegrund
 8. Sammanträdestider 2018
 9. Revidering av kontaktpolitiker
 10. Övriga frågor

Kontakt

Jonas Gunnarsson

Jonas Gunnarsson

Administrativ chef
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 79, 072-244 87 47
jonas.gunnarsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-09-08

Navigera vidare

Synpunkt Vetlanda