Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista barn- och utbildningsnämnden

Ärendelista vid öppet sammanträde med barn- och utbildningsnämnden tisdagen den 11 april 2017 klockan 13.30 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset.

Information

 • Arbetskläder i förskolan
 • Barn- och utbildningsnämndens driftbehov 2018
 • Rapport från kontaktpolitiker
 • Sammanslagning Mogärde- och Withalaskolan - inte offentligt ärende

Offentliga ärenden

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av dagordning
 3. Delgivningar
 4. Redovisning medicinskt ledningsansvar
 5. Redovisning av internkontroll extra anpassningar
 6. Internkontrollplan 2016
 7. Budgetprognos per februari
 8. Redovisning av ökad måluppfyllelse
 9. Redovisning av fokusområde samverkan
 10. Målsättning för minskning av barngrupperna inom förskolan
 11. Övriga frågor

Kontakt

Jonas Gunnarsson

Jonas Gunnarsson

Administrativ chef
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 79, 072-244 87 47
jonas.gunnarsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-04-11

Synpunkt Vetlanda