Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista barn- och utbildningsnämnden

Ärendelista vid öppet sammanträde med barn- och utbildningsnämnden tisdagen den 21 mars 2017 klockan 13.30 i kommunfulmäktiges sessionssal, stadshuset.

Information

 • Presentation av musikskolans verksamhet
 • Investeringsbehov förskole- och skollokaler
 • Rapport från kontaktpolitiker

Offentliga ärenden

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av dagordning
 3. Delgivningar
 4. Bokslut 2016
 5. Internkontrollplan 2017
 6. Redovisning av Synpunkt Vetlanda 2016
 7. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, utbildningsbehov
 8. Motion om återanvändning inom Vetlanda kommuns verksamheter
 9. Namnbyte på nybyggda förskolan på Ölandsgatan
 10. Träningssärskolan 7-9
 11. Övriga frågor

Kontakt

Jonas Gunnarsson

Jonas Gunnarsson

Administrativ chef
Barn och Utbildning
BU Chef/Adm pers
Telefon: 0383-972 79, 072-244 87 47
jonas.gunnarsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-14

Synpunkt Vetlanda