Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista barn- och utbildningsnämnden

Ärendelista vid öppet sammanträde med barn- och utbildningsnämnden tisdagen den 20 juni 2017 klockan 13.30 i kommunstyrelsens sammanträdessal, stadshuset.

Information

 • Behörighetsläget
 • Nya rektorer och förskolechefer
 • Rapport från kontaktpolitiker

Offentliga ärenden

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av dagordning
 3. Delgivningar
 4. Ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg, Tånghults barnomsorg
 5. Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Vetlanda kommun
 6. Bokslutsprognos per april
 7. Fyllnadsval av ordinarie ledamot samt ersättare i arbetsutskottet
 8. Revidering av riktlinjer för delegation och beslut inom barn- och utbildningsförvaltningen
 9. Revidering av riktlinjer för skolskjuts
 10. Övriga frågor

Kontakt

Jonas Gunnarsson

Jonas Gunnarsson

Administrativ chef
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 79, 072-244 87 47
jonas.gunnarsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-06-13

Synpunkt Vetlanda