Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista kommunfullmäktige

Ärendelista vid sammanträde med kommunfullmäktige onsdagen den
17 maj 2017 klockan 18.30 i Nävelsjö bygdegård.

Sammanträdet direktsänds via webb-TV. 

Allmänhetens frågestund

Före sammanträdet hålls även en frågestund där allmänheten inbjuds att ställa frågor om kommunens verksamhet till kommunfullmäktiges ledamöter.

Frågor ska lämnas in till kommunkansliet eller till fullmäktiges ordförande senast måndag klockan 12.00 samma vecka som fullmäktigesammanträdet. Frågeställaren kan antingen själv läsa upp sin fråga eller få den presenterad av presidiet via den tekniska utrustningen. Frågeställaren måste dock närvara när frågan besvaras.

Efter att ett svar lämnats begränsas antalet anföranden til två anföranden om längst två minuter per talare.

Ärenden

  1. Delgivningar
  2. Information från Björkö kommundelsråd
  3. Trygghetsbokslut 2016 för Vetlanda kommun
  4. Årsredovisning 2016 för Vetlanda kommun
  5. Yttrande från revisionen angående årsredovisningen
  6. Beviljande av ansvarsfrihet
  7. Organisationsförändring bemanningscenter
  8. Erbjudande av förvärv av aktier i INERA AB
  9. Fastighetsförvärv Vetlanda Huskvarn 1:44
  10. Valärende

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-05

Synpunkt Vetlanda