Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista kommunfullmäktige

Ärendelista vid sammanträde med kommunfullmäktige onsdagen den 
22 februari 2017 klockan 18.30 i kommunfullmäktiges sessionssal.

Sammanträdet direktsänds via webb-TV.

Allmänhetens frågestund

Före sammanträdet hålls även en frågestund där allmänheten inbjuds att ställa frågor om kommunens verksamhet till kommunfullmäktiges ledamöter.

Frågor ska lämnas in till kommunkansliet eller till fullmäktiges ordförande senast måndag klockan 12.00 samma vecka som fullmäktigesammanträdet. Frågeställaren kan antingen själv läsa upp sin fråga eller få den presenterad av presidiet via den tekniska utrustningen. Frågeställaren måste dock närvara när frågan besvaras.

Efter att ett svar lämnats begränsas antalet anföranden till två anföranden om längst två minuter per talare.

Ärenden

  1. Delgivningar
  2. Information från miljö- och byggnämnden
  3. Information om preliminärt bokslut 2016
  4. Fastighetsförsäljning - del av Vetlanda Föreda 5:8
  5. Svar på motion om valfrihetsgaranti inom äldreomsorgen
  6. Platser inom särskilt boende för äldre - nybyggnation Tomasgården
  7. Aktualitetsprövning av Vetlanda kommuns översiktsplan
  8. Ägardirektiv för Smålands Turism AB
  9. Valärende

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunledningsförvaltning
Kommunkansli
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-02-13

Synpunkt Vetlanda