Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista kommunfullmäktige

Ärendelista vid sammanträde med kommunfullmäktige onsdagen den
21 juni 2017 klockan 18.30 i kommunfullmäktiges sessionssal.

Sammanträdet direktsänds via webb-TV. 

Allmänhetens frågestund

Före sammanträdet hålls även en frågestund där allmänheten inbjuds att ställa frågor om kommunens verksamhet till kommunfullmäktiges ledamöter.

Frågor ska lämnas in till kommunkansliet eller till fullmäktiges ordförande senast måndag klockan 12.00 samma vecka som fullmäktigesammanträdet. Frågeställaren kan antingen själv läsa upp sin fråga eller få den presenterad av presidiet via den tekniska utrustningen. Frågeställaren måste dock närvara när frågan besvaras.

Efter att ett svar lämnats begränsas antalet anföranden til två anföranden om längst två minuter per talare.

Ärenden

 1. Delgivningar
 2. Rapportering från socialnämnden om ej verkställda beslut
 3. Rapportering från vård- och omsorgsnämnden om ej verkställda beslut
 4. Svar på motion om bredband till lågpris
 5. Mål och budget 2018-2020 inklusive vision samt investeringsplan 2018-2022
 6. Höglandets samordningsförbund - beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
 7. Höglandets kommunalförbund - beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
 8. Höglandets räddningstjänstförbund - beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 samt godkännande av årsredovisning
 9. Godkännande av årsredovisning 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet för direktionen för Mediacenter Jönköpings län
 10. Fastighetsförvärv - Vetlanda Snickaren 5
 11. Bolagsordning för Sävsjö Biogas AB samt ändring av bolagets namn
 12. Namnbyte Höglandets kommunalförbund samt ändring i förbundsordningen
 13. Taxor för bad
 14. Valärende

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-06-09

Synpunkt Vetlanda