Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista kommunstyrelsen

Ärendelista vid sammanträde med kommunstyrelsen onsdagen den 3 maj 2017 klockan 14.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Offentlig del

 1. Redovisning av Synpunkt Vetlanda för 2016
 2. Arbetsmiljölagen i förhållande till annan lagstiftning
 3. Detaljplan för Broby 4:80 och Broby 4:143, Landsbro
 4. Verksamhetsplan 2018-2020 inklusive budget för 2018 - Smålands Turism AB
 5. Bokslutsprognos per den 31 mars 2017
 6. Redovisning av intern kontroll 2016 - barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, måltidsservice, kommunkansliet och ekonomikontoret
 7. Intern kontrollplan 2017 - måltidsservice och kommunkansliet
 8. Yttrande till Klimatrådet över två klimatsatsningar - "Solkraftsutmaningen" och
  "Minska matsvinnet"
 9. Yttrande över Region Jönköpings läns förslag till avgränsning av miljöbedömningen av den regionala transportplanen för Jönköpings län 2018-2029
 10. IT-säkerhetspolicy
 11. Valärenden
 12. Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
 13. Delegationsbeslut för 1: kvartalet 2017
 14. Delgivningar och ev. ytterligare ärenden

Icke offentlig del

15. Organisationsförändring Bemanningscenter
16. Årsredovisning 2016 för Vetlanda kommun inklusive koncernen
17. Erbjudande om förvärv av aktier i INERA AB
18. Fastighetsförvärv Vetlanda Huskvarn 1:44
19. Ev. ytterligare ärenden 

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-04-27

Synpunkt Vetlanda