Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista kommunstyrelsen

Ärendelista vid sammanträde med kommunstyrelsen onsdagen den
1 mars 2017 klockan 14.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Offentlig del

  1. Information från polisen om det lokala brottsförebyggande arbetet
  2. Information om återtagen verksamhet - Bad & Gym
  3. Information om kommunstyrelsens bokslut 2016 samt personalbokslutet
  4. Överklagan av länsstyrelsens beslut om tillstånd till täkt av berg och morän på fastigheten Gettinge 6:5 i Vetlanda kommun
  5. Samråd om budget 2018, delegationsbeslut - Höglandets kommunalförbund
  6. Projekt aktiv matchning mot kommunal anställning
  7. Verksamhetsberättelse inklusive statistik för Konsument Höglandet 2016
  8. Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
  9. Delgivningar och ev. ytterligare ärenden

Icke offentlig del

10. Mellangårdens ladugård
11. Ev. ytterligare ärenden 

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunledningsförvaltning
Kommunkansli
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-02-22

Synpunkt Vetlanda