Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista kultur- och fritidsnämnden

Föredragningslista vid sammanträde med kultur- och fritidsnämnden tisdagen den 22 augusti klockan 15.30.

Offentliga ärenden

  1. Redovisning - Synpunkt Vetlanda
  2. Redovisning - Bad & Gym
  3. Delegationsärenden - kvartal 2 2017
  4. Halvårsbokslut 2017
  5. Regional kulturplan 2018-2020
  6. Protokollsutdrag
  7. Övrigt

Kontakt

Anneli Bergström

Anneli Bergström

Förvaltningssekreterare
KoF Adm personal, Kultur och Fritidsförvaltning
Telefon: 0383-974 59
anneli.bergstrom@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-16

Synpunkt Vetlanda