Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista kultur- och fritidsnämnden

Föredragningslista vid sammanträde med kultur- och fritidsnämnden tisdagen den 16 maj klockan 15.30.

Offentliga ärenden

 1. Kulturpris 2017
 2. Ledarpris 2017
 3. Utbildningsstipendium 2017
 4. Redovisning av utbildningsstipendium 2016
 5. Bidrag till studieförbunden 2017
 6. Begäran om medel från tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagning
 7. Grönstrukturplan, synpunkter
 8. Svar på brev från Ungdomsarbetsgruppen, Vetlanda kommun angående Skatepark/Multiarena
 9. Deltagare vid kulturpolitisk mötesplats 14 juni 2017 med fokus på remissutgåva av regional kulturplan 2018-2020
 10. Utse personuppgiftsombud för kultur- och fritidsförvaltningen
 11. Protokollsutdrag
 12. Övrigt

Kontakt

Anneli Bergström

Anneli Bergström

Förvaltningssekreterare
KoF Adm personal, Kultur och Fritidsförvaltning
Telefon: 0383-974 59
anneli.bergstrom@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-12

Synpunkt Vetlanda