Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista kultur- och fritidsnämnden

Föredragningslista vid sammanträde tisdagen den 14 mars klockan 15.30 i sammanträdesrum 3.

Offentliga ärenden

 1. Taxor Bad & Gym
 2. Budget 2018-2020
 3. Svar på motion om ökad satsning med särskilt fokus på vår landsbygd och dess förutsättningar
 4. Konstgräsplan/Cirkusplats
 5. Eventuell flytt av fritidsgårdsverksamheten
 6. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 7. Planprogram för del av Tjustkulle 1:2 Vetlanda, Vetlanda kommun
 8. Sammanfattning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
 9. Sammanfattning Servicemätning telefoni och e-post
 10. Protokollsutdrag
 11. Övrigt

Kontakt

Anneli Bergström

Anneli Bergström

Förvaltningssekreterare
Kultur och Fritidsförvaltning
KoF Adm personal
Telefon: 0383-974 59
anneli.bergstrom@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-08

Synpunkt Vetlanda