Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista miljö- och byggnämnden

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden tisdagen den 2 maj 2017 klockan 14.00.

  1. Val av justerare
  2. Förslag till beslut att återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
  3. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
  4. Överklagande av beslut att släppa ut avloppsvatten
  5. Förslag till återtagande av miljösanktionsavgift
  6. Förslag till miljösanktionsavgift, bristande märkning
  7. Förslag till återtagande av vitesföreläggande
  8. Förslag till byggsanktionsavgift
  9. Övriga frågor
  10. Delgivningar

Kontakt

Eva-Lott Karlsson

Eva-Lott Karlsson

Miljö- och byggchef
MoB Förvaltningschef, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 87, 070-586 71 87
evalott.karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-04-26

Synpunkt Vetlanda