Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista miljö- och byggnämnden

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden onsdagen den 7 juni 2017 klockan 14.00.

 1. Val av justerare
 2. Förslag till beslut att återkalla tillstånd att hålla hästar inom detaljplanerat område
 3. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
 4. Förslag till miljösanktionsavgift, inte utfört kontroll av cistern inom gällande tidsintervall
 5. Förslag till bygglov för utvändig ändring och dispens för hiss, Banken 15
 6. Förslag till återtagande av vitesföeläggande,
 7. Förslag till bygglov för ny- och ombyggnad av skola, Vipan 1
 8. Förslag till byggsanktionsavgift, tagit eldstad i bruk innan slutbesked lämnats
 9. Förslag till åtgärdsföreläggande förenat med vite, nedskräpning
 10. Förslag till återtagande av vitesföeläggande
 11. Övriga frågor
 12. Delgivningar

Kontakt

Eva-Lott Karlsson

Eva-Lott Karlsson

Miljö- och byggchef
MoB Förvaltningschef, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 87, 070-586 71 87
evalott.karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-06-01

Synpunkt Vetlanda