Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista miljö- och byggnämnden

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden tisdagen den 4 juli 2017 klockan 14.00.

 1. Val av justerare
 2. Detaljplan för del av Broby 9:132 med flera fastigheter
 3. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
 4. Föreläggande förenat med vite att följa meddelat tillstånd
 5. Föreläggande förenat med vite, nedskräpning
 6. Återtagande av vitesföreläggande nedskräpning
 7. Bygglov för tillbyggnad, Älgstudsaren 2
 8. Byggsanktionsavgift, eldstad
 9. Återtagande av vitesföreläggande, åtgärder utförda
 10. Bygglov för port, Listen 3
 11. Bygglov för nybyggnad av panncentral, Trasten 14
 12. Åtgärdsföreläggande förenat med vite, att utföra OVK-besiktning
 13. Dispens för hissinstallation, Banken 15
 14. Kursanmälningar
 15. Övriga frågor
 16. Delgivningar

Kontakt

Eva-Lott Karlsson

Eva-Lott Karlsson

Miljö- och byggchef
MoB Förvaltningschef, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 87, 070-586 71 87
evalott.karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-06-28

Synpunkt Vetlanda