Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista miljö- och byggnämnden

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden onsdagen den 5 april 2017 klockan 14.00.

  1. Val av justerare
  2. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
  3. Förslag till beslut att återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten
  4. Förslag till miljösanktionsavgift, enskilt avlopp
  5. Förslag till att återkalla dispens för slamtömning
  6. Förslag till miljösanktionsavgift, bristande märkning för kemisk produkt
  7. Övriga frågor
  8. Delgivningar

Kontakt

Eva-Lott Karlsson

Eva-Lott Karlsson

Miljö- och byggchef
Miljö och byggförvaltning
MoB Förvaltningschef
Telefon: 0383-971 87, 070-586 71 87
evalott.karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-29

Synpunkt Vetlanda