Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista vid sammanträde med personal- och organisationsutskottet onsdagen den 15 mars 2017, klockan 13. 15 i kommunstyrelsens sammanträdesrum.

  1. Personalbokslut
  2. Bemannings- och rekryteringsläget särskilt boende
  3. Rutin för vaccination
  4. Arvodesreglementet kommande mandatperiod
  5. Utdata
  6. Delgivningar
  7. Övriga frågor

Kontakt

Laszlo Pálffy

Laszlo Pálffy

HR-chef
Kommunledningsförvaltning
Kommunkansli
Telefon: 0383-971 69, 072-742 68 01
Laszlo.Palffy@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-09

Synpunkt Vetlanda