Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista vid sammanträde med personal- och organisationsutskottet onsdagen den 21 juni 2017, klockan 13. 15 i kommunstyrelsens sammanträdesrum.

  1. Personalförsörjningsprognos
  2. Uppföljning projekt "Hälsa förskolan"
  3. Höjning av ersättning för förtroendevalda
  4. Rutin för friskvård
  5. Riktlinje för distansarbete
  6. Rapportering av Case sjukfrånvaro
  7. Utdata
  8. Delgivningar
  9. Övriga frågor

Kontakt

Laszlo Pálffy

Laszlo Pálffy

HR-chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 69, 072-742 68 01
Laszlo.Palffy@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-06-15

Synpunkt Vetlanda