Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista socialnämnden

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden tisdagen den

28 mars 2017 klockan 13.00 i sammanträdesrum 1, biblioteket.

 1. Val av justeringsperson
 2. Ekonomirapport februari 2017
 3. Budget 2018
 4. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 5. Redovisning av internkontrollplan 2016 och revidering av internkontrollplan 2017
 6. Redovisning av statistik för verksamhetsår 2016
 7. Redovisning av månadsstatistik februari 2017
 8. Förvaltningsinformation
 9. Delgivningar
 10. Sekretess
 11. Sekretess
 12. Sekretess
 13. Sekretess
 14. Ev. övriga ärenden

Kontakt

Marie Wennerberg

Marie Wennerberg

Förvaltningssekreterare
Socialförvaltning
Stab
Telefon: 0383-972 55, 072-727 98 80
Marie.Wennerberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-23

Synpunkt Vetlanda