Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista socialnämnden

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden tisdagen den

27 juni 2017 klockan 13.00 i sammanträdesrum 1, biblioteket.

 1. Val av justeringsperson
 2. Ekonomirapport april 2017
 3. Detaljplan för Vildvinet 10 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda kommun
 4. Lex Sarah
 5. Lex Sarah
 6. Familjecentralen Kärnhusets verksamhetsberättelse 2016/2017
 7. Information om planering av organisationsförändringar i sektionen för ensamkommande barn och unga hösten 2017
 8. Förvaltningsinformation
 9. Delgivningar
 10. Redovisning av månadsstatistik
 11. Sekretessärenden
 12. Ev. övriga ärenden

Kontakt

Marie Wennerberg

Marie Wennerberg

Förvaltningssekreterare
Stab, Socialförvaltning
Telefon: 0383-972 55, 072-727 98 80
Marie.Wennerberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-06-22

Synpunkt Vetlanda