Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista socialnämnden

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden tisdagen den

22 augusti 2017 klockan 13.00 i sammanträdesrum 1, biblioteket.

 1. Val av justeringsperson
 2. Halvårsbokslut 2017
 3. Utökat budgetanslag till Höglandets Samordningsförbund 2018
 4. Program för särskilt prioriterade utvecklingsområden för inriktning av verksamheten kopplat till mål och budgetram 2018
 5. Vetlanda kommuns hantering av asylsökande ungdomar över 18 år
 6. Information om boendesituationen vid enheten för ensamkommande barn/unga
 7. Månadsstatistik
 8. Förvaltningsinformation
 9. Delgivningar
 10. Kurs och konferens
 11. Sekretessärenden
 12. Ev. övriga ärenden

Kontakt

Marie Wennerberg

Marie Wennerberg

Förvaltningssekreterare
Stab, Socialförvaltning
Telefon: 0383-972 55, 072-727 98 80
Marie.Wennerberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-17

Synpunkt Vetlanda