Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista socialnämnden

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden tisdagen den

23 maj 2017 klockan 13.00 i sammanträdesrum 1, biblioteket.

 1. Val av justeringsperson
 2. Ekonomirapport april 2017
 3. Yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott om nyttjande av lokaler i det tidigare äldreboendet Dalbo, Ramkvilla
 4. Deltagande i projektet Förbättrad dokumentation
 5. Svar på skrivelse om handläggning av ensamkommande barn
 6. Företrädare för socialnämnden i mål beträffande särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn
 7. Utvärdering av socialförvaltningens arbete med våld i nära relationer
 8. Information om e-utveckling
 9. Beredskap i sektionen för ensamkommande barn
 10. Rapport från arbetsmarknadsenheten
 11. Förvaltningsinformation
 12. Delgivningar
 13. Månadsstatistik
 14. Kurs och konferens
 15. Punkt 15-23 sekretessärenden
 16. Ev. övriga ärenden

Kontakt

Marie Wennerberg

Marie Wennerberg

Förvaltningssekreterare
Stab, Socialförvaltning
Telefon: 0383-972 55, 072-727 98 80
Marie.Wennerberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda