Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista tekniska nämnden

Ärendelista vid sammanträde med tekniska nämnden torsdagen den 23 mars 2017 klockan 13.30 i kommunstyrelsesalen.

  1. Föregående protokoll
  2. Prognos
  3. Budget 2018
  4. Grönstrukturplan
  5. Information pågående projekt
  6. Delgivningar
  7. Delgivningar kommundelsråd
  8. Övriga frågor

Kontakt

Jessica Karlsson

Jessica Karlsson

Administratör
Tekniska kontoret
TK Adm personal centralt
Telefon: 0383-973 03
Jessica.Karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-15

Synpunkt Vetlanda