Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista tekniska nämnden

Ärendelista vid sammanträde med tekniska nämnden torsdagen den 20 april 2017 klockan 14.00 i kommunstyrelsesalen.

  1. Föregående protokoll
  2. Prognos
  3. Budget 2018
  4. Information pågående projekt
  5. Delgivningar
  6. Delgivningar kommundelsråd
  7. Övriga frågor

Kontakt

Jessica Karlsson

Jessica Karlsson

Administratör
TK Adm personal centralt, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 03
Jessica.Karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-04-11

Synpunkt Vetlanda