Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista vård- och omsorgsnämnden

Ärendelista vid sammanträde med vård- och omsorgsnämnden torsdagen den 15 juni 2017 kl. 13.30 på Tomasgården.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justeringsperson
 3. Fastställande av dagordning/ärenden
 4. Delgivningar/beslut/meddelanden
 5. Anmälan av protokoll
 6. Sjukskrivningsprojekt - hemtjänst
 7. Kontaktpolitiker - information från kontaktpolitikerbesök m.m.
 8. Information från förvaltningen
 9. Yttrande över motion om fler platser inom särskilt boende i Vetlanda kommun
 10. Utvärdering av hemtjänstorganisationen - handlingsplan
 11. Bokslutsprognos VO per maj 2017
 12. Halvårsbokslut 2017 - beslut om delegation till VON au
 13. Individärende
 14. Individärende
 15. Individärende
 16. Individärende
 17. Individärende
 18. Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning
 19. VO stipendium till elev vid Njudungsgymnasiets vård- och omsorgsprogram
 20. Anmälan av delegationsbeslut
 21. Ev. övriga ärenden/frågor/information

Kontakt

Monica Danielsson

Monica Danielsson

Nämndsekreterare
VO Ledning och Stab, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 03, 072-143 23 91
monica.danielsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-06-09

Synpunkt Vetlanda