Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista vård- och omsorgsnämnden

Ärendelista vid sammanträde med vård- och omsorgsnämnden torsdagen den 18 maj 2017 kl. 13.30 i kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset.


Allmänhetens frågestund

Allmänheten inbjuds till vård- och omsorgsnämndens politiker för frågestund kl. 17-18 i Hörsalen, Biblioteket.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justeringsperson
 3. Fastställande av dagordning/ärenden
 4. Delgivningar/beslut/meddelanden
 5. Anmälan av protokoll
 6. Bokslutsprognos VO per april 2017
 7. Information om kvalitet och lärande VO 2017 - Hållplats 2: Utbildning och kompetens
 8. Föreningsbidrag VO 2017
 9. Nämndsårshjul - information
 10. Individärende
 11. Individärende
 12. Individärende
 13. Kontaktpolitiker - information frånkontaktpolitikerbesök m.m.
 14. Information från förvaltningen
 15. Användande av f.d. äldreboende Dalbo till korttidsboende/äldreboende - yttrande
 16. LSS-boende i Vetlanda - information
 17. Anmälan av delegationsbeslut
 18. Ev. övriga ärenden/frågor/information

Kontakt

Monica Danielsson

Monica Danielsson

Nämndsekreterare
VO Ledning och Stab, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 03, 070-668 73 61
monica.danielsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-12

Synpunkt Vetlanda