Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Statistik

Befolkningssiffror och en hel del annan statistik kan du hitta här.

Aktuella siffror om Vetlanda kommun

  • Folkmängd: 26 873 invånare 
  • Utländsk bakgrund*: 4 306 personer (16 procent)
  • Utrikes födda: 3 531 personer (13,1 procent)
  • Utländska medborgare: 1 722 personer (6,9 procent)
  • Medelålder: 43,1 år
  • Födda under året: 291 barn
  • Avlidna under året: 269 personer
  • Inflyttade under året: 1 312 personer
  • Utflyttade under året: 1 113 personer
  • Folkökning under året: 226 invånare

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2015-12-31.

* Definitionen för utländsk bakgrund är: utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

Befolkningsprognos

Kommunen gör regelbundet prognoser om befolkningsutvecklingen. Utifrån prognosen kan vi sedan planera vår verksamhet.  I den senaste prognosen förväntas befolkningen öka med drygt 1 200 personer fram till år 2024. Främst ökar antalet barn och elever i grundskolan, åldersklassen 25 till 39 år och de som är 65 år och äldre. Antalet i åldern 20 till 24 år och vissa åldrar av de yrkesverksamma antas minska.

Kontakt

Peter Lundgren

Peter Lundgren

Planeringssekreterare
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 52, 070-189 20 93
Peter.Lundgren@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-02-17

Synpunkt Vetlanda