Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Redovisning av inkomna synpunkter

Kontakt

Maria Gromer

Maria Gromer

Utvecklingsstrateg
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-973 46, 072-141 40 97
maria.gromer@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-02-10

Synpunkt Vetlanda