Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Jobba hos oss

Vill du vara med och forma Vetlanda kommun till en ännu bättre kommun att bo och leva i? Vill du ha ett meningsfullt arbete? Sök då jobb hos oss! Vi söker ständigt nya engagerade medarbetare!

Det finns många olika yrken i en kommun.

Vårt uppdrag är att skapa en bra livsmiljö för Vetlanda kommuns medborgare och för besökare. Vetlanda kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 2 500 medarbetare och vi har ett stort utbud av kvalificerade yrken.

Så nöjda är våra medarbetare

Varje höst gör Vetlanda kommun en medarbetarundersökning. Det är ett viktigt underlag för verksamheternas förbättringsarbete och det systematiska arbetsmiljöarbetet. För 2014 var medelvärdet 3,88 på en skala 1-5. Det var en förbättring sedan förra året med 0,06. Medarbetarna upplever att de har meningsfulla arbeten som de känner stolthet för. Det är få medarbetare som inte tycker de lär nytt och utvecklas i sitt arbete.

Kontakt

Laszlo Pálffy

Laszlo Pálffy

HR-chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 69, 072-742 68 01
Laszlo.Palffy@vetlanda.se

Vill du veta om det är aktuellt med nyrekrytering är du välkommen att kontakta den chef som ansvarar för den verksamhet du är intresserad av.

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda