Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Områdeschefen Eva

Eva har varit chef i Vetlanda kommun sedan sommaren 2014. Hon vill slå ett slag för kommunens chefsintroduktion.

Eva Hjärtberg jobbar som områdeschef i hemtjänsten och det är en nöjd områdeschef som vi träffar i hennes kontor i en av lägenheterna på Mogärde seniorboende.

– Man känner sig verkligen satsad på, säger Eva. Det är ett gediget introduktionsprogram, där man får med sig så många olika delar och ges möjlighet att knyta viktiga kontakter.

Lista med namn

När Eva började sin tjänst fick hon en lång lista med namn av sin chef. ”Kontakta de här personerna” var budskapet. På listan stod kontaktpersoner för olika verksamhetssystem och personer som kunde bidra med viktig och nyttig information när man är nyanställd.

– Jag ringde runt och bokade tid och förutom att jag fick nyttiga kunskaper om system och annat fick jag också ett ansikte på många av mina nya kollegor, berättar Eva.

Ledarutvecklingsprogram

I vård- och omsorgsförvaltningen där Eva är anställd, satsar man extra på ledarskap genom ett ledarutvecklingsprogram, som ska stärka och utveckla chefsrollen, något som Eva tycker är mycket bra.

– Vi har bland annat svarat på frågor i det som kallas Boomerangen, säger Eva. Det går ut på att vårt ledarskap utvärderas av vår chef, några av våra kollegor, samt medarbetare.

Samtliga vård- och omsorgsförvaltningens chefer får också delta i en UGL-vecka, en ledarskapsutvecklingskurs.

Samarbete med andra

Kommunens HR-avdelning bidrar till introduktionen bland annat genom chefskörkortet.

– Här har jag fått möjlighet att träffa chefer från andra verksamheter och även från andra kommuner på Höglandet, vilket är mycket nyttigt och det har varit bra organiserat, säger Eva.

Samarbetet med andra är något som Eva vill framhålla.

– Jag har fått fantastisk support från Bemanningscenter, lönekontoret och ekonomiavdelningen. Ja. man kan säga att alla jag har träffat på har varit vänliga och hjälpsamma, säger Eva.

Sammanfattningsvis kan man säga att Eva Hjärtberg är nöjd med hela konceptet kring chefsintroduktion och sin tjänst som chef.

– Ja, jag har en riktigt bra chef själv, Sofie Schiller, säger Eva. Jag har omväxlande och intressanta arbetsuppgifter och jag träffar så många människor, både personal och kunder!

Kontakt

Eva Hjärtberg

Eva Hjärtberg

Verksamhetsutvecklare
VO Ledning och Stab, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 66, 072-141 16 06
eva.hjartberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda