Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Medarbetare i kommunen

I Vetlanda kommun ser vi varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Samka Sumic arbetar som Esthersamordnare i Vetlanda kommun. Här tillsammans med Greta Krig (Esther).

Samka Sumic är en av kommunens medarbetare, hon arbetar som Esthersamordnare. Här tillsammans med Greta Krig (Esther).

Vi jobbar med begreppet medarbetarskap och med det menar vi hur medarbetaren tar ansvar för och hanterar sin relation till arbetsplatsen, arbetsuppgifterna, chefen och arbetskamraterna. För att uppnå detta ställer det krav på både medarbetaren och arbetsgivaren. Det kan vara individuell yrkesmässig utveckling utifrån det behov som verksamheten har, men också att chefer har ett coachande ledarskap som gör att medarbetare får ta ansvar för olika uppgifter.

Om kommunen tillvaratar och utvecklar kompetensen hos medarbetarna skapar det förutsättningar att möta förändrade krav och det möjliggör också interna karriärvägar. 

Framtidens ledare

En gång om året erbjuder Vetlanda kommun tillsammans med andra kommuner ett ledarutvecklingsprogram som kallas Ledarutveckling över gränserna. Det är ett led i att förbereda medarbetare för en karriär till chef och för organisationen att få fler sökande till kommande chefstjänster. Medarbetare som har möjlighet att gå programmet ska vara tillsvidareanställd i kommunen, ha utbildning på högskolenivå och har viljan att bli chef. Programmet pågår under ett år och har cirka 22 utbildningsdagar.

Programmets teoretiska delar handlar bland annat om självkännedom, grupputveckling, kommunikation och konflikthantering, personligt ledarskap, feedback, coachning, att leda i förändring och stresshantering. Praktiska delar är att skugga en chef och utföra ett case i annan kommun samt bygga nätverk.

Kontakt

Laszlo Pálffy

Laszlo Pálffy

HR-chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 69, 072-742 68 01
Laszlo.Palffy@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda