Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Vad händer med din ansökan?

Vetlanda kommun anser att varje rekrytering är en omfattande och långsiktig investering. Rätt medarbetare ökar våra möjligheter att utveckla verksamheten och nå våra uppsatta mål.

Vetlanda kommun arbetar utifrån kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att vi som arbetsgivare ska ha en objektiv, likvärdig behandling av alla sökanden och göra urval utifrån den kompetensanalys som finns för tjänsten. En kompetensanalys innehåller bland annat befattningens formella krav på utbildning, erfarenhet samt viljor och förmågor som är viktiga för befattningen. Kompetensanalysen ska genomsyra hela rekryteringsprocessen från annonsutformning, intervjuguide, bedömning till referenstagning.

Om du blir aktuell för intervju ringer vi dig för att boka in tid för detta.

Vid chefsbefattningar och vissa specialisttjänster kompletterar vi rekryteringsprocessen med bland annat personlighetstest.

Du som sökande kan kan förvänta dig besked om när rekryteringen är avslutad. Har du varit på intervju ska du få återkoppling muntligt och övriga ska får e-post via Offentliga Jobb när tillsättningen är klar.

Kontakt

Laszlo Pálffy

Laszlo Pálffy

HR-chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 69, 072-742 68 01
Laszlo.Palffy@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda