Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Spontanansökningar

Är du intresserad av vår verksamhet och vill höra om det är aktuellt med nyrekrytering är du välkommen att kontakta den chef som ansvarar för den verksamhet du är intresserad av.

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola, telefon 0383-972 51
 • Helene Jonsson, grundskolechef, telefon 0383-975 29
 • Henrik Wågesson, gymnasiechef, telefon 0383-975 49
 • JennyMee LeHir, rektor Vetlanda Lärcentrum, telefon 0383-976 15
 • Ann Ljungström, chef Resurscentrum, telefon 0383-976 81

Kommunledningsförvaltningen

 • Laszlo Pálffy, HR-chef, telefon 0383-971 69
 • Andreas Eliasson, ekonomichef, telefon 0383-971 42

Kultur- och fritidsförvaltningen

 • Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef, telefon 0383-974 60

Miljö- och byggförvaltningen

 • Eva-Lott Karlsson, miljö- och byggchef, telefon 0383-971 87

Tekniska kontoret

 • Jan-Åke Johansson, chef planavdelningen, telefon 0383-97156
 • Per-Olof Högstedt, chef gatu – och parkavdelningen, telefon 0383-973 75
 • Joakim Öhman, chef fastighetsavdelningen, telefon 0383-973 81

Socialförvaltningen

 • Cecilia Clausson, sektionschef vuxensektionen, telefon 0383-972 20
 • Johanna Maxson, sektionschef, ensamkommande barn och ungdomar, telefon 0383-964 64
 • Monica Karlsson, sektionschef familjesektionen, telefon 0383-97683

Witalabostäder

 • Eric Engelbrektsson, VD, telefon 0383-966 06

Vård- och omsorgsförvaltningen

 • Marianne Karlsson, funktionschef hälso- och sjukvård, telefon 0383-972 45

Kontakt

Emelia Karlsson

Emelia Karlsson

HR-konsult
HR kontoret, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 57, 072-731 99 92
emelia.karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-09

Synpunkt Vetlanda