Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

PCB

PCB är ett svårnedbrytbart miljögift som nästan bara finns i hyreshus och industrifastigheter byggda 1956-1973. PCB har skadliga effekter på både djur och människor och påverkar vårt centrala nervsystem.

PCB kan finnas i fog- och golvmassor, kondensatorer och isolerrutor i fastigheter som är uppförda eller renoverade mellan 1956-1973. De fastigheter som vid inventering och provtagning har uppmätt PCB-halter över 500 ppm (500 milligram/kilo) ska saneras. En handlingsplan ska lämnas till miljö- och byggförvaltningen.

Är fastigheten uppförd eller renoverad under nedanstående period ska sanering av fog- och golvmassor ske senast:

Period/fastighet

Industrier

Övriga byggnader

1956-1969

 

30 juni 2014

1956-1973

30 juni 2016

 

1970-1973

 

30 juni 2016

Om PCB-halten uppgår till 50-500 ppm (50-500 milligram/kilo) ska sanering ske i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Kontakt

Pernilla Nordqvist

Pernilla Nordqvist

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 81, 070-586 71 81
Pernilla.Nordqvist@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-17

Synpunkt Vetlanda