Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Miljöanpassad upphandling

Enligt upphandlingspolicyn ska kommunen tillämpa den policy som antagits för miljöanpassad kommunal upphandling och välja det mest miljöanpassade alternativet vid upphandlingar, inom ramen för LOU.

En gemensam riktlinje för miljöanpassad kommunal upphandling har utarbetats i samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län. Det finns en internetbaserad databas som innehåller förslag till miljökrav för olika produktgrupper. Detta verktyg ska kunna användas i alla upphandlingar.

Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att tillhandahåll hållbarhetskrav i olika nivåer.

Kontakt

Leif Henriksson

Leif Henriksson

Upphandlingschef
Ekonomikontor, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 29, 070-574 34 33
Leif.Henriksson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2015-12-29

Synpunkt Vetlanda