Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Vill du bli utförare?

Företag som vill bedriva hemtjänstverksamhet i kommunen kan ansöka hos vård- och omsorgsnämnden för att bli godkända som utförare av hemtjänst.

För att det ska uppstå valfrihet måste det finnas flera leverantörer inom området. Det betyder att privata företag har möjlighet att ansöka om att bli godkända som leverantörer av hemtjänst. För att bli privat utförare måste du lämna in en ansökan om att bedriva hemtjänst i Vetlanda kommunPDF. Det finns inget sista ansökningsdatum utan ansökningarna tas emot löpande.

Vetlanda kommun har bestämt vilka krav som utförarna ska uppfylla för att bli godkända. Kraven och den ekonomiska ersättningen är lika för kommunen som för privata utförare. Alla konkurrerar på samma villkor. Kraven samt de villkor som gäller finns formulerade i förfrågningsunderlaget. Alla sökande som uppfyller kraven blir godkända som utförare av hemtjänst i Vetlanda kommun.

Kontakt

Anna Kolmodin

Anna Kolmodin

Myndighetschef
Funktion myndhutöv service, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-976 66, 072-509 48 29
anna.kolmodin@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-06-09

Synpunkt Vetlanda