Vetlanda
Huvudmeny
Hem

Nyheter

  • Vetlanda är bra på äldrevård
    vård- och omsorg 2016-03-31 | 1 kommentar | 17 gillar
    Vetlanda är bra på äldrevård. Det visar sig i resultaten från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Öppna jämförelser som kom i dagarna.
  • Kommunen yttrar sig om bergtäkt i Gettinge
    vatten 2016-03-30 | 6 gillar
    Vetlanda kommun yttrar sig om en ansökan om att öppna en bergtäkt i Gettinge. Yttrandet innehåller en rad synpunkter som behöver tas hänsyn till vid beslut.
Synpunkt Vetlanda