Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Samråd - sanering av bergrum i Bråtåkra

Samråd angående miljösäkring av SGUs bergrum för oljelagring i Bråtåkra

Just nu pågår en sanering av bergrumsanläggningen i Bråtåkra, där det förvarats olja.

SGU (Sveriges Geologiska Institut) planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att leda bort grundvatten från bergrumsanläggningen, som en del i den pågående saneringen. Bergrumsanläggningen har tidigare använts som beredskapslager för dieselolja. Vattnet kommer efter kontroll att avledas till ett närbeläget dikessystem som mynnar i Emån.

Yttrande i ärendet ska vara SGU tillhanda senast 3 mars 2017. Kontaktuppgifter och samrådshandlingar finns på SGUs hemsidalänk till annan webbplats.

1
Sofie Andersson

Skriven av Sofie Andersson
Publicerad 2017-02-08

Kontakt

Thomas Svensson

Thomas Svensson

Byråinspektör
Miljö och byggförvaltning
MoB Adm personal
Telefon: 0383-971 83, 070-586 71 83
Thomas.Svensson@vetlanda.se

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSynpunkt Vetlanda