Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Flytt av råvattenintaget, samråd

Ansökan om tillstånd av flytt av råvattenuttag i Vetlanda kommun, Jönköpings län, samråd.

Samråd

Njudung Energi bjuder in till samråd, enligt 6 kap, 4 § miljöbalken, om planerad flytt av råvattenuttag för kommunal dricksvattenförsörjning. Uttaget behöver flyttas för att kunna säkerställa en jämnare produktion av dricksvatten till kommunens invånare.

Vad är ett samråd?

Samrådet syftar till att ge information. Under samrådstiden ges berörda fastighetsägare, myndigheter kommun, länsstyrelse och andra intresseorganisationer samt allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på planerad åtgärd.

I samrådsunderlagetPDF presenterar vi föreslagen sträckning av vattenledningen samt redogör översiktligt för dess påverkan på området.

En samrådsinbjudan har skickats till dem som har en fastighet som berörs av planerad åtgärd för den nya ledningssträckningen. Den skickas även till företag, föreningar och andra organisationer som är särskilt berörda.

Välkommen på öppet hus vecka 25 och 26

Under vecka 25 och 26 19–30 juni, kommer Vetlanda bibliotek ha en utställning där du får möjlighet att ta del av samrådsunderlaget. Den 29 juni mellan klockan 15 och 18 kommer det finnas representanter från Norconsult AB och Njudung Energi på plats för att svara på frågor angående projektet. Besöksadress är Biblioteksgatan 5, 574 80 Vetlanda.

Hur lämnar jag synpunkter?

Vi behöver dina synpunkter skriftligt via e-post eller brev senast den 14 juli 2017 till anna.dahlin@norconsult.com märk e-posten med ”Vetlanda” i ämnesraden. Skickar du brev är adressen Norconsult AB, att: Anna Dahlin, Storgatan 42, 352 32 Växjö.

Vid frågor om projektet är du även välkommen att kontakta Anna Dahlin på telefon 010- 141 84 58.

1

Kontakt

Anna Dahlin

Norconsult AB

Telefon 010-141 84 58

anna.dahlin@norconsult.com

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSynpunkt Vetlanda