Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och information mellan kommunen och företrädare för olika pensionärsorganisationer. KPR sammanträder fyra gånger per år.

Kontakt

Monica Danielsson

Nämndsekreterare
Vård och Omsorgsförvaltning
VO Ledning och Stab
Telefon: 0383-972 03, 070-668 73 61
monica.danielsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-08-23

Synpunkt Vetlanda