Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Funktionsnedsättning

Med en funktionsnedsättning menas den begränsning eller det hinder som gör att en människa till följd av en skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt.

Orsaken till eller arten av en funktionsnedsättning är inte avgörande, inte heller den medicinska diagnosen. Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. Människor med psykisk funktionsnedsättning har också rätt till vård, stöd och service.

Vilket stöd och vilken service finns för dig med funktionsnedsättning?

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället.

Det finns två lagar som reglerar stödet:

  • Socialtjänstlagen, SoL
  • Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS

Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå medan LSS-lagen ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Stödet som ges ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Vem får ansöka om insatser/stöd för funktionsnedsättning?

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd enligt SoLPDF. För att få stöd enligt LSSPDF ska du tillhöra de målgrupper som lagen avser.

Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd, biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningens myndighetskontor ger dig mer information. Via kommunens växel 0383-971 00 får du tag i rätt person. 

Kontakt

Ludwig Vinterdag

Ludwig Vinterdag

Funktionschef
Vård och Omsorgsförvaltning
VO Funktionschefer
Telefon: 0383-971 77, 072-514 61 90
ludwig.vinterdag@vetlanda.se

Myndighetskontoret

Telefon växel: 0383-971 00

VO-BHL-SoL@vetlanda.se – till biståndshandläggarna för äldreomsorgen
VO-LSS@vetlanda.se – till LSS-handläggarna
VO-SocPsyk@vetlanda.se – till socialpsykiatrins handläggare
VOAvgifter@vetlanda.se – till avgiftshandläggarna

Biståndshandläggare träffas säkrast vardagar 8.00-9.30.
Därefter kan du lämna meddelande för att bli uppringd.

Senast uppdaterad 2015-08-07

Synpunkt Vetlanda