Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte har ett vanligt arbete. Den dagliga verksamheten ska erbjuda dig en meningsfull sysselsättning där du får stimulans, utveckling och gemenskap.

Daglig verksamhet är en av de insatser du kan ansöka om enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du måste vara i yrkesverksam ålder, sakna arbete och inte vara på gång att utbilda dig.

Daglig verksamhet ska ge möjlighet till en meningsfull arbetsdag. Verksamheten utformas utifrån dina behov och ska ge stimulans, utveckling och gemenskap

Vem riktar sig daglig verksamhet till?

Personer som tillhör personkrets ett och två enligt LSS kan ta del av daglig verksamhet.

  • Personkrets ett innebär personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets två innebär personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Hur ansöker jag om daglig verksamhet?

Ansökan görs via blanketten ansökan om särskilda insatser enligt LSSPDF. Vid frågor kontakta biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningens myndighetskontor.

Kontakt

Myndighetskontoret

Telefon växel: 0383-971 00
myndighetskontoret@vetlanda.se

Biståndshandläggare träffas säkrast vardagar 8.00-9.30.
Därefter kan du lämna meddelande för att bli uppringd.

Senast uppdaterad 2017-04-05

Synpunkt Vetlanda