Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Ändring av detaljplan för Ändring av gällande stadsplan för kvarteret BrogärdeVetlanda

Samråd

Syftet är att fastighetsindelningsbestämmelse för Brogärde 3 och 4 upphör att gälla. Planområdet angränsar till Stortorget i Vetlanda tätort. Planförslaget handläggs genom förenklat förfarande. Behov av miljökonsekvensbeskriv­­­­­ning föreligger inte.

Samråd sker 6 februari till 27 februrai 2017.

Handlingar finns tillgängliga på:

  • Tekniska kontoret, Biblioteksgatan, entré via stadshuset
  • Vetlanda bibliotek, Biblioteksgatan 5

Välkommen att lämna synpunkter skriftligen senast den 27 februari 2017 till tekniska kontoret, 574 80 Vetlanda, alternativt till tk@vetlanda.se, ange diarienummer Dnr 2017/TK007.

Kontakt

Hanna Levin

Hanna Levin

Fysisk planerare
Tekniska kontoret
TK Plan/Mät avdelning
Telefon: 0383-971 06, 072-141 92 17
hanna.levin@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-02-01

Synpunkt Vetlanda