Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Detaljplan för del av Brunnsgård 6:2, Hammargatan, Vetlanda

Samråd

Detaljplanen avser att ändra en del av Stadsplanen Brunnsgård II, fastställd 1983. Syftet är att ändra område avsedd för ”park eller plantering” till industri då användningen saknar tidigare lämpad funktion i och med detaljplaneändringen som gjordes söder om planområdet då motsvarande område för ”park eller plantering ändrades till industrimark.

Planområdet är beläget norr om Hammargatan i Brunnsgårds industriområde.

Planförslaget handläggs genom standardförfarande. Behov av miljökonsekvensbeskriv­­­­­ning föreligger inte.

Samråd sker 13 februari till och med 6 mars 2017.

Handlingar finns tillgängliga på:

  • Tekniska kontoret, Biblioteksgatan, entré via stadshuset
  • Vetlanda bibliotek, Biblioteksgatan 5

 

Välkommen att lämna synpunkter skriftligen sensat den 6 mars 2017 till tekniska kontoret, 574 80 Vetlanda, alternativt till tk@vetlanda.se, ange diarienummer 2016/TK102-56.

Kontakt

Mohamad Al-Hindi

Mohamad Al-Hindi

Fysisk planerare
Tekniska kontoret
TK Plan/Mät avdelning
Telefon: 0383-973 73, 072-566 00 39
mohamad.al-hindi@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-02-13

Synpunkt Vetlanda