Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Planer som vunnit laga kraft

Här hittar du planer som vunnit laga kraft, det vill säga inte längre kan överklagas.

En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Detaljplan för Stocken 11 m.fl.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 10 mars 2017.

Detaljplanen, upprättad den 15 december 2016, antogs av kommunstyrelsen den 8 februari 2017, § 21.

Länsstyrelsen har beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 9 mars 2017. Några överklaganden har inte kommit in.

PlanbeskrivningPDF

GranskningsutlåtandePDF

FastighetsförteckningPDF

SamrådsredogörelsePDF

PlankartaPDF

Detaljplan för Felsteget 1 och 6

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 23 februari 2017.

Detaljplanen, upprättad den 11 oktober 2016, antogs av kommunfullmäktige den 25 januari 2017, § 7.

Länsstyrelsen har beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 22 februari 2017. Några överklaganden har inte kommit in.

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Detaljplan för Himlabackarna, etapp 2

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 25 november 2016.

Detaljplanen, upprättad den 14 juli 2016, reviderad 21 september 2016, antogs av kommunfullmäktige den 19 oktober 2016, § 102.

Länsstyrelsen har den 9 november 2016 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 24 november 2016. Några överklaganden har inte kommit in.

Plannummer: 614

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Detaljplan för Kolmilan 1 m.fl., Vetlanda

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 7 december 2016.

Detaljplanen, upprättad den 9 september 2016 och reviderad 11 oktober 2016, antogs av kommunstyrelsen den 2 november 2016, § 145.

Länsstyrelsen har den 30 november 2016 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut den 6 december 2016. Några överklaganden har inte kommit in.

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Kontakt

Jan-Åke Johansson

Jan-Åke Johansson

Planchef
Tekniska kontoret
TK Central ledning
Telefon: 0383-971 56, 070-572 40 62
jan-ake.johansson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-16

Synpunkt Vetlanda