Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Kvalitet och jämförelser

Bibliotek, fritidsgårdar, museum och föreningar är några verksamheter i kultur- och fritidsförvaltningen som är till för dig som medborgare och för er som besöker kommunen. Därför är det viktigt för oss att få reda på vad just ni tycker är viktigt och hur ni upplever kvaliteten på de insatser som vi gör.

För att få reda på vad ni tycker har vi genomfört kontinuerliga brukarundersökningar sedan 2008. Undersökningarna ger oss värdefull information om hur ni upplever tillgänglighet, bemötande, service, lokaler samt utbud och är ett viktigt verktyg i vår kvalitetsutveckling. Det ger oss ett underlag för planering och utveckling av respektive verksamhet. Resultatet återkopplas även till angivna mål och mätetal i förvaltningens styrkort och redovisas i halvårsbokslut och årsredovisning. Här nedan kan du ta del av våra undersökningar inom respektive område.

Bibliotek

Fritidsgårdar

Föreningar

Kulturevenemang

Vetlanda museum

Kontakt

Anneli Bergström

Anneli Bergström

Förvaltningssekreterare
Kultur och Fritidsförvaltning
KoF Adm personal
Telefon: 0383-974 59
anneli.bergstrom@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-11-11

Synpunkt Vetlanda