Gå till innehåll
4 Servicemeddelanden
4 Servicemeddelanden

Privat använd­ning av kommunal mark

Hjälp oss att hålla allmän mark fri från olovlig användning.

Komposter, vedupplag, planteringar, leksaker, studsmattor, uppställning av släp, husvagnar, bilar, båtar är exempel på anläggningar och objekt som inte får placeras utanför den egna tomtgränsen.

Det är inte heller tillåtet att sköta kommunal mark, som till exempel röjning eller klippning utan tillstånd från kommunen.

Park- och naturmark, även kallad allmän platsmark inom detaljplan, är reserverad för allmänhetens behov. Det är inte tillåtet att använda kommunal mark utan tillåtelse. Det betraktas som egenmäktigt förfarande och anses som ett brott enligt lagens mening.

Vet du med dig att du kanske har något som står placerat utanför tomtgränsen, ta bort det. Är du osäker på hur marken runt din bostad får användas, kontakta oss så hjälper vi dig.

Du hittar mer information på vår sida om Olovliga anläggningar på kommunal mark.