Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

En maskin­ring med många järn i elden

Maskinring Småland, eller MR Småland, är en ekonomisk förening med fler än 500 medlems­företag. Tillsammans arbetar de med allt från grav­stens­säkring till att bistå räddnings­tjänsten vid skogs­bränder. Allt detta fick de berätta mer om när Nuvab och kommunen gjorde ett företags­besök på kontoret i Vetlanda.

Henrik Tvarnö, Peråke Nilsson och Magnus Claesson.

Peråke Nilsson på MR Småland (i mitten) fick besök av kommunalråd Henrik Tvarnö (S) och Nuvabs näringslivschef Magnus Claesson.

mallbild

MR Småland är en av 16 maskinringar i landet och har haft kontor i Vetlanda sedan 2000. MR står för maskinring och betyder i detta fall samverkan. För maskinringen handlar det i huvudsak om samverkan mellan folk på landsbygden, där många har ett ursprung inom lantbruket eller driver egna företag.

– Många har sin gård kvar men driver den inte längre. Man har inte ett hundraprocentigt behov av att jobba ute varje dag och då ägnar man sig åt flexibla samarbeten genom maskinringen, säger Peråke Nilsson som är verksamhetschef på MR Småland.

Från början hette MR Småland MR Höglandet och var en av tre ringar i Jönköpings län. Men kundkretsen har vuxit och numera jobbar de i hela Småland. Att kontoret hamnade i Vetlanda menar Peråke beror på det strategiska läget.

– Vi vill utvecklas mer i Kalmar och Kronobergs län och då ligger Vetlanda väldigt bra. Det är lika nära till flera större områden, säger han.

MR Småland har i sig tre anställda, men genom sina 500 medlemsföretag kan de utföra tjänster inom allt från bemanning, fastighetsskötsel, entreprenad och snöröjning till gravstenssäkring och att bistå räddningstjänsten vid skogs- och markbränder.

– Maskinringar finns i hela Sverige, har tillgång till folk och resurser och kan ofta vara på plats samma dag, berättar Peråke.

Just skogs- och markbränder är något som MR Småland är marknadsledande inom. Oftast får de en muntlig beställning från en räddningsledare eller inre befäl och då åker någon av maskinringens arbetsledare direkt till staben och ser vad de kan bistå med i form av maskiner, gödseltunnor och pumpar. Första gången Peråke var i kontakt med arbetssättet var 1983.

– De säger varje gång det händer att det är nytt att bönderna hjälper räddningstjänsten, men det händer väldigt ofta när det gäller skogs- och markbränder, säger han.

Står inför en generations­växling

Många av medlemmarna i MR Småland är över 65 år och inför framtiden så är det just generationsväxlingen som är den stora utmaningen. För att rekrytera yngre ställs andra krav på arbetsgivaren, då de yngre exempelvis är ute efter högre sysselsättningsgrad.

– De vi har som är ute och jobbar är otroligt duktiga och hoppar in i många olika sammanhang, men de yngre är i behov av heltidsjobb och då blir det svårare för oss.

Peråke menar också att det är svårt att hitta dem som kan tänka sig att jobba på det sättet under lång tid och hinna bygga på sig den erfarenhet som krävs för att göra ett bra jobb.

– Det kan vara svårt att hitta utförare av tjänsterna så vi behöver bli fler aktiva medlemsföretag. Men det finns ändå en god uppslutning av medlemsföretag lokalt, säger han.

Positiv till företags­besöket

Enligt Peråke är det inte så många som vet så mycket om MR Småland. Och än mindre om hur bred verksamheten faktiskt är. Han tycker därför att det var positivt att kommunen ville göra ett besök och få en inblick i vad de jobbar med. Samtidigt menar han att kontakten med kommunen inte är så regelbunden.

– Vi är nog inte den typen av verksamhet. Vi är väldigt självgående och finns över ett så pass stort område. Det är svårt att peka på skillnader mellan Vetlanda och andra kommuner, det är mest vid upphandlingar det kan skilja sig åt beroende på vilka tjänster vi erbjuder i olika områden, förklarar han.

För kommunens del handlade mötet mycket just om att få en inblick i verksamheten och höra var utmaningarna ligger, ta reda på hot och möjligheter och se på vilka sätt Nuvab kan bidra med sina tjänster. Med på besöket var näringslivschefen Magnus Claesson och kommunalråd Henrik Tvarnö (S).

– Vi vill ju självklart få en bekräftelse på att vi gör något bra i vårt arbete gentemot näringslivet, men vi vill också veta vad vi kan göra annorlunda för att vi ska bli ännu bättre. Vi vill kunna ha de diskussionerna och få reda på vad som saknas, avslutar Magnus Claesson.

Företagsbesök

Är du företagare och vill att Nuvab och kommunen ska besöka ditt företag? Anmäl intresse i formuläret på Nuvabs hemsida Länk till annan webbplats.. Under rådande pandemi erbjuder de digitala lösningar för att kunna fortsätta den viktiga dialogen med företagen i kommunen.

Peråke Nilsson framför firmabil.

Peråke Nilsson tycker att Vetlanda är en bra plats geografiskt med sin närhet till flera större områden.

Henrik Tvarnö, Peråke Nilsson och Magnus Claesson samtalar.

Prenumerera på nyheter

Bocka i rutan och fyll i din e-postadress så får du ett meddelande så fort vi publicerar något nytt från Vänliga Vetlanda!

Hantera prenumerationer