Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

FordonsGas Sverige träffade kommunen

Genom att göra besök hos före­tagare vill Nuvab och politiken i Vetlanda under­söka vad före­tagen har för bild av Vetlanda, vilka behov de har och hur de ser på att fortsätta ut­vecklas i kommunen. Tanken är att få kunskap om vad som krävs för att Vetlanda ska bli en ännu attraktivare företags­kommun. Ett värde­fullt koncept om man frågar Fordons­Gas Sverige.

Fyra män står framför en tankstation för fordonsgas.

Niklas Sunnerhäll, Magnus Claesson, Pål Westén och Henrik Tvarnö träffades för att diskutera företagsklimatet i Vetlanda och vilka behov som finns från företagarnas sida.

mallbild

FordonsGas Sverige är ett företag som driver över 40 tankstationer för fordonsgas i Sverige. I Vetlanda etablerade företaget sig i början av sommaren 2020. Intill Västerleden med infart från Brogårdsgatan tornar stationen upp sig och erbjuder gasenergi till personbilar, lätta lastbilar och bussar. Gasen i Vetlanda är dessutom lokalt producerad genom Njudung Energi.

– Framför allt är det på den tunga sidan, för fordon från 3,5 ton och uppåt. Där gör vi skillnad, berättar Pål Westén som är säljare på FordonsGas Sverige när han ska beskriva vilken den stora målgruppen är.

Företaget erbjuder komprimerad naturgas (CNG) vid 40 tankstationer runt om i västra Sverige. På fem platser erbjuder de även flytande gas (LNG) som kylts ner till 160 minusgrader, för de tyngsta fordonen. Men de undersöker också industrimarknaden för att erbjuda biogas till företag som idag använder sig av olja, pellets eller gasol i sin produktion.

– Vi letar cirkulära projekt där vi kan samarbete med företag eller lantbrukare och göra egen biogas, förklarar Pål.

Produktionen hålls lokalt och gasen görs av till exempel matrester, slakteriavfall eller gödsel från lantbruket. Restprodukten vid produktionen blir till tillväxtgödsel för odling och går tillbaka till lantbruket. Det blir helt enkelt cirkulärt.

– Det bidrar till att vi inte blir lika beroende av import av drivmedel och konstgjord gödsel från andra länder, vi blir mer självförsörjande. Vi bidrar även till att sänka koldioxidutsläppen och gynna Sverige både nationellt och, framför allt, lokalt, säger Påls kollega Niklas Sunnerhäll.

I Region Jönköpings län ställs det krav på att bussarna som körs i linjetrafiken ska vara fossilfria. Bussbolag som vill köra åt länstrafiken måste ha bussar som går på antingen el eller biogas. Detta skapade en marknad för FordonsGas i Vetlanda. Något som näringslivschefen på Nuvab, Magnus Claesson, är glad för.

– Vi vill att Vetlanda ska vara attraktivt för fler företag och privatpersoner. Det finns företag som aktivt valt att bara köra med fossilfria fordon. Handlar det om gas finns det en möjlighet att de vill etablera sig här, som ett exempel, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö vänder på det och tar upp kommunens mål om hållbarhet.

– Ett enigt fullmäktige har sagt att vi ska vara hållbara i alla led, då är det jätteviktigt att det finns en möjlighet för Vetlandaborna och våra företagare att få tillgång till alternativa bränslen, menar han.

Vill undersöka behov

Genom företagsbesöken vill Nuvab och politiken i Vetlanda undersöka vad företagen har för bild av Vetlanda, vilka rekryteringsbehov de har och hur de ser på att fortsätta utvecklas i kommunen.

– Vi vill veta vad som fungerar bra och vad som måste bli bättre. Vi vet att det finns utmaningar i att hitta rätt kompetens. Vi behöver hitta sätt att göra hela Vetlanda mer attraktivt för om ingen vill bo här finns det ingen personal för företagen, förklarar Magnus Claesson.

Han menar att det är viktigt att tänka långsiktigt och flera steg i förväg. Som exempel lyfter han att en stad med levande handel, trevliga restauranger och ett rikt kultur- och nöjesliv är av största vikt även för industrin i kommunen.

– Det blir en synergieffekt när staden är attraktiv att leva, bo och verka i. För då är det troligare att fler kan tänka sig att bo i staden, fler med högre utbildning kan tänka sig att flytta hit, vilket gör att företagen kan anställa kompetent personal och bli ännu mer framgångsrika.

För FordonsGas Sverige finns utmaningen i att nå ut till andra företag i Vetlanda kommun och bredda marknaden, även om starten i Vetlanda har varit positiv.

– Det är en bra plats med mycket genomfartstrafik, men vi vill nå fler privata företag. Det finns en marknad med transportbilar vi gärna vill nå, avfallsbranschen med sopbilar, det finns mycket att jobba med, säger Niklas Sunnerhäll.

Att Nuvab och Vetlanda kommun visar intresse för företagets verksamhet ser både Niklas och Pål som något positivt. Nu hoppas de på mer nätverkande för att få chansen att presentera sig för det lokala näringslivet.

– Det är helt avgörande för vår del att kommunen är med på tåget, att de är insatta i vad vi gör och är intresserade av att ställa om till fossilfritt, avslutar Niklas.

Företagsbesök

Är du företagare och vill att Nuvab och kommunen ska besöka ditt företag? Anmäl intresse i formuläret på Nuvabs hemsida Länk till annan webbplats.. Under rådande pandemi erbjuder de digitala lösningar för att kunna fortsätta den viktiga dialogen med företagen i kommunen.

Niklas Sunnerhäll och Pål Westén från FordonsGas Sverige.

Niklas Sunnerhäll och Pål Westén från FordonsGas Sverige.

En tankstation för fordonsgas.

FordonsGas tankstation i Vetlanda ligger intill Västerleden och nås från Brogårdsgatan.

Prenumerera på nyheter

Bocka i rutan och fyll i din e-postadress så får du ett meddelande så fort vi publicerar något nytt från Vänliga Vetlanda!

Hantera prenumerationer