Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Tioåring bygger om skola

Eriksson och Lönn är tio­åringen som bygger om Landsbro skola. Delar av kommun­ledningen i Vetlanda passade på att göra ett besök på bygg­arbets­platsen för att lära sig mer om företaget.

Två män och en kvinna står inne på en byggarbetsplats.

Ulf Henriksson, Sofie Eriksson och Erik Hultgren är alla delaktiga på olika sätt i byggnationen av Landsbro skolas nya delar.

mallbild

Eriksson och Lönn utför all form av byggnation, allt från mindre renoveringar hos privatpersoner till större ny- och ombyggnationer som general- eller totalentreprenader. Eriksson och Lönn grundades 2011 av Sofie och Stefan Eriksson. I år firar de 10 år, omsätter 120 miljoner kronor och har 40 anställda. Många är de företag och branscher som kämpar i pandemins motvind. För vissa har det inneburit uppsägningar och permitteringar men för Eriksson och Lönn har det fungerat bra.

– Vi upplever att fler konkurrerar med anbud vid upphandlingar och att det finns en viss materialbrist som ibland innebär förseningar. Vi ser också ökade materialpriser och har en högre sjukfrånvaro och VAB. Utöver det har vi inte påverkats så mycket av pandemin, säger företagets vd Sofie Eriksson.

Eriksson och Lönn är främst aktiva i Vetlanda och Nässjö, men även i Västervik. Just nu bygger de om Landsbro skola, ett omfattande arbete som innefattar 637 olika ritningar. Skolan beräknas stå klar i slutet av januari 2022.

Med elever och lärare i fokus

– En av utmaningarna med skolbyggnationen är att den utförs samtidigt som pågående verksamhet. Det är lärare och 300 elever som har det här som sin arbetsplats vilket vi måste ta hänsyn till, säger platschef Ulf Henriksson.

Arkitekturen är väl genomtänkt för att både personal och elever ska trivas. Det kommer bland annat finnas en öppen loungedel och en trappa med eluttag, avsedd för att kunna sitta och umgås i.

– Arbetsmiljön ska vara positiv, lokalerna kommer bli ljusa och öppna. Både elever och personal ska få en känsla av att någon bryr sig om hur de har det där de tillbringar en stor del av sin tid, säger Ulf.

Investeringar som gynnar fler

Ett omfattande projekt som det på Landsbro skola förutsätter att väldigt många är involverade. Det kräver ett samarbete mellan Vetlanda kommun, hantverkare, producenter men också många andra yrkesgrupper.

– Sådana här investeringar bidrar med fler värden än de som elever och lärare direkt påverkas av. Genom att lokala underentreprenörer och leverantörer arbetar med ett sådant här projekt medverkar det även till ökad sysselsättning, säger kommunalråd Henrik Tvarnö (S)

Samarbete med kommunen

Byggnationer i kommunal verksamhet innebär upphandlingar och kräver en tät dialog med alla inblandade både vid planering och utförande.

– Vi har och har haft ett väldigt bra samarbete med Vetlanda kommun, både innan och nu vid byggnationen i Landsbro. Det är viktigt att vi får visa upp vad vi gör och kunna ge en förståelse för hur upphandlingar fungerar för oss i praktiken. Det var politikerna som efterlyste företag att hälsa på och vi ser väldigt positivt på att få sådana här besök, säger Sofie.

Utmaningar att rekrytera

Sofie förklarar att det finns vissa svårigheter att locka ny personal till Vetlanda, främst då pendlingsmöjligheterna lämnar en hel del övrigt att önska. Sofie menar att det skulle underlätta mycket om det var lättare att pendla från Jönköping.

– För framtida kompetensförsörjning behöver förutsättningarna förbättras genom att utveckla möjligheterna och attraktiviteten att leva, bo och verka i Vetlanda. Nuvab och Vetlanda kommun tillsammans med andra organisationer som exempelvis Handelskammaren verkar aktivt för att informera om vikten av en fungerande arbets- och studiependling. Vi försöker förbättra förutsättningarna genom att bidra med information i de forum vi kan vara med och påverka i. Vi redovisar även konsekvenserna av en bristfällig arbets- och studiependling. Samverkan med övriga kommuner är också viktigt för att påverka och utveckla möjligheterna, säger Nuvabs näringslivschef Magnus Claesson.

Eriksson och Lönn har visionen att vara det mest eftertraktade byggföretaget, även som arbetsgivare. De har ett nära samarbete med skolorna dels för att ta emot praktikanter, dels för att utbildningen ska matcha de kompetenser som branschen är i behov av.

– Jobben finns men det kan vara ett hinder att få tag i bra folk. Vi har alltid några praktikanter i det dagliga arbetet, ett flertal får anställning efter utbildningen. Vi erbjuder en bransch med goda möjligheter att utvecklas i. Det finns bland annat möjligheter att gå vidare till projektledare via YH-utbildning. Just nu söker vi fler snickare att anställa, avslutar Sofie.

Fem personer tittar på en byggarbetsplats.

Magnus Claesson, Henrik Tvarnö, Emma Ingelow, Monica Samuelsson och Dan Ljungström kollar in bygget.

En byggarbetsplats.
Byggnadsställningar.
Några personer är på väg in på en byggarbetsplats.

Prenumerera på nyheter

Bocka i rutan och fyll i din e-postadress så får du ett meddelande så fort vi publicerar något nytt från Vänliga Vetlanda!

Hantera prenumerationer