Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Fem kommuner är fler än två stora städer

Är bättre Wi-Fi svaret för att underlätta för pendlare? Kan regionens starka småhusindustri skapa en toppmodern visningsby? Och hur ser egentligen utbudet av nöjesupplevelser ut i Vetlanda kommun med omnejd? Det är frågor som ska få svar när Tillväxtverket nu har beviljat Vetlanda kommun stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vägskyltar

Vetlanda och Uppvidinge är två av de deltagande kommunerna i projektet som vill skapa en arbetsmarknadsregion mitt i Småland.

Det handlar om en arbetsmarknadsregion mitt i Småland och tanken är att en liten kommun kanske inte har allt, men att flera mindre kommuner har väldigt mycket tillsammans. Tillsammans kan kommunerna Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge och Hultsfred bilda en arbetsmarknadsregion med stor attraktionskraft.

– Det finns otroligt mycket att göra om man kan tänka sig att åka bara en halvtimme i nästan vilken riktning som helst, berättar Pierre Thorell som är avdelningschef på Vetlanda kommuns kompetenscenter.

Det stora målet med projektet är att säkra kompetensförsörjningen för framtiden och detta ska göras med stöd av EU. Projektet riktar sig till akademiker och det är sådana som ska lockas hit, eller hem. Det som nu inletts är en förstudie som ska ställa frågor och finna svar. Målet är att kunna ansöka om bidrag för ett större och mer långsiktigt projekt genom vilket regionens attraktionskraft ska öka och kompetensförsörjningen säkras.

– För att människor ska flytta hit är det mer än bara jobbet som spelar roll. De som har flyttat till en större stad för att studera har vant sig vid ett nöjesutbud som är svårt att matcha för en mindre kommun, men tillsammans med flera mindre kommuner kanske vi kan göra det, säger Marie Öhman som är rekryterare.

– Vi får titta på hur vi kan hjälpa varandra och vad som är våra styrkor ihop. Vi tänker att vi tillsammans kan bli en motpol mot de större städerna, säger Pierre Thorell.

Just bristen på upplevelser och nöjen är en faktor som ofta anges som anledning för akademiker att inte vilja flytta till en mindre kommun. Upplevelsen bland de som bor i större städer är ofta att aktiviteter såsom bio, teater, konserter och liknande saknas i vår region, men är det verkligen så?

– Under förstudien behöver vi arbeta med att ta reda på målgruppens efterfrågan, inventera vilka upplevelser och nöjen som regionen erbjuder och undersöka hur dessa marknadsförs och förpackas idag, berättar Marie Öhman.

– Det krävs mer än ett bra jobb för att vilja bo på en plats, livet runt om är minst lika viktigt. Man kan säga att både hönan och ägget behövs. När en person ska flytta på sig behövs både möjlighet till ett bra jobb och ett rikt socialt liv, säger Pierre Thorell.

Småhusindustrin ledande i regionen

I arbetsmarknadsregionen mitt i Småland är det småhusindustrin som sticker ut. Just därför vill projektgruppen se över vilka möjligheter det finns att marknadsföra regionen som den ledande småhusregion det är.

– Vi vill undersöka om det finns ett intresse hos husföretagen i regionen att bygga visningshus på en tänkt fysisk hubb. Vår tanke är att detta ska kunna bli en hel by med visningshus, säger Marie Öhman.

En liknande hubb går att se vid Arlanda där en hel by har byggts upp av visningshus från flera olika husföretag. Tanken är att husföretagen själva ska vara delaktiga i ett eventuellt showroom i husbyn där exempelvis fönstertillverkare och möbeltillverkare kan ställa ut.

– Det skulle kunna gå att bygga en gemensam mässhall där arrangemang kan hållas som har koppling till att attrahera kompetens och företag. Jobbmässor, villa- och bomässor, uppvisning av innovationer och produktutveckling, förklarar Pierre Thorell.

Pendlarvänliga transporter

En annan fråga som ska undersökas i förstudien är möjligheten till snabbare och mer praktisk pendling till, från och inom regionen. Projektgruppen ska undersöka förutsättningarna för så kallade shuttlar mellan regionens huvudorter och centralorterna Växjö och Jönköping.

– Det är avgörande för regionen att man ska kunna ta sig runt i eller utanför regionen som arbetspendlare eller för studier, berättar Pierre Thorell.

Pierre nämner att fordonens standard och vilken typ av fordon det handlar om är viktiga aspekter att ta hänsyn till för att locka till resande.

– Idag är det inte anpassat för att jobba på bussen, så vi tittar på olika sätt att underlätta pendlandet. Det kan till exempel handla om bättre Wi-Fi på bussen, säger han.

Med i projektgruppen finns en representant från Jönköpings länstrafik som är en del av region Jönköpings län. Planen är att tillsammans hitta lösningar för att underlätta för pendlandet mellan kommunerna inom regionen och till de större städerna strax utanför.

– Vi har fokuserat på jobb- och studiependlingen och sett att arbetspendlingen åker till de mindre orterna på morgonen och att studenter åker motsatt håll. Det är något man skulle kunna ta hänsyn till för att planera fram mer effektiva transporter, berättar Pierre Thorell.

Mycket att vinna

Målet med projektet är som sagt att säkra kompetensförsörjningen och locka akademiker till de mindre kommunerna. Och tron på projektet är stor i projektgruppen.

– Det finns massor av positiva effekter på både kort och lång sikt, berättar Pierre Thorell.

– Vi ska underlätta kompetensförsörjningen så att arbetsgivare kan utvecklas här. Företagen slipper flytta avdelningar till större städer, vi kan växa, få fler arbetstillfällen och fler invånare. Det kan också skapa en avknoppningseffekt med nya företag som kan utvecklas.

Förstudien som nyss kommit igång väntas pågå i sju månader innan en ny ansökan om ett större utvecklingsprojekt ska skickas in i början av september. Klart är att det finns en stark tro på näringslivet i arbetsregionen mitt i Småland.

Prenumerera på nyheter

Bocka i rutan och fyll i din e-postadress så får du ett meddelande så fort vi publicerar något nytt från Vänliga Vetlanda!

Hantera prenumerationer