Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Text

MP bolagen först ut att motta nytt hederspris

MP bolagen har tilldelats Vänliga Vetlandas heders­­pris. Representanter från företaget tog emot priset under högtidliga former på Saga­­biografen under torsdags­­efter­middagen.

Fem representanter från MP bolagen. Två håller i blombuketter och en i ett diplom.

MP bolagen fick äran att bli de första mottagarna av Vänliga Vetlandas hederspris.

mallbild

Vänliga Vetlandas hederspris är ett sätt att uppmärksamma företag eller personer som under föregående år genom investering eller annan satsning särskilt visat tilltro till utvecklings­möjligheter i kommunen och/eller sätter Vetlanda på kartan. Priset delas ut av Vetlanda kommun.

– MP bolagen är en värdig vinnare. Företaget gör stor satsning i Vetlanda både med stora maskin­investeringar och utbyggnad av lokalerna, ett gott exempel som verkligen visar att man bygger för en fortsatt positiv utveckling i Vetlanda. Bolaget tar också ett socialt ansvar där man på egen hand jämnar ut konjunktur­cykler för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger kommun­direktör Magnus Färjhage.

Under torsdagens VIP-visning av långfilmen Vänliga hälsningar Lena Philipsson överraskades mottagarna med blommor och diplom. Priset skulle egentligen ha delats ut under näringslivs­galan som fick ställas in på grund av den rådande corona­pandemin.

MP bolagen bildades 1953 av Werner von Seydlitz och har tre huvudsakliga verksamhetsområden; jord- och skogsbruk, tillverknings­industri och kapital­förvaltning. Koncernen, som har cirka 120 anställda, ägs sedan 2016 av Stiftelsen Seydlitz MP bolagen. Nyligen genomgick bolaget en större organisations­förändring som bland annat innebar att Peter Josephson avgick som koncern­chef efter 23 år på posten för att istället bli arbetande styrelse­­ordförande. Ny koncern­chef är Evert Karlsson, som tidigare fungerat som vd för dotter­bolaget MP bolagen industri AB.

– Det känns fantastiskt hedrande. Det här är ett pris vi delar med alla våra anställda. MP bolagen bygger på teamwork, säger vd Evert Karlsson som tog emot utmärkelsen tillsammans med bland andra Peter Josephson som också dedikerade priset till bolagets grundare Werner von Seydlitz.

Allmänheten har haft möjlighet att nominera kandidater till Vänliga Vetlandas hederspris och vinnaren har utsetts av en jury bestående av kommun­direktör Magnus Färjhage, kommunikations­chef Annelie Jönsson, utvecklings­chef Jörgen Wahlström samt Magnus Claesson verksamhets­chef på Nuvab.

Juryns motivering i sin helhet: MP bolagen har genom att investera i nya maskiner, utökade lokaler och solceller visat att man långsiktigt vill växa i Vetlanda kommun. Solcells­investeringen är också ett viktigt bidrag för att öka den totala produktionen av förnyelsebar energi. Genom investeringar som bidrar både till ekonomisk och ekologisk hållbarhet och en företags­filosofi som vilar på social hållbarhet satsar företaget för framtiden.

Även mottagaren av Årets integrations­pris uppmärksammades under torsdagens biovisning. Utmärkelsen delas ut av Arbets­förmedlingen och gick i år till Vetlanda lärcentrum.

Prenumerera på nyheter

Bocka i rutan och fyll i din e-postadress så får du ett meddelande så fort vi publicerar något nytt från Vänliga Vetlanda!

Hantera prenumerationer