Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Ny digital skylt - fler möjligheter till marknads­föring

I början på sommaren ska kommunens andra digitala infartsskylt vara på plats. Skylten kommer stå utmed väg 127 vid infarten till Vetlanda från Sävsjö och blir ytterligare en plats för marknadsföring av kommunen och allt som händer här.

Annelie Jönsson, Conny Lindén, Dennis Åkerlind och Peter Löfgren.

Annelie Jönsson, Conny Lindén, Dennis Åkerlind och Peter Löfgren besökte i veckan platsen där den nya infartsskylten ska stå.

Väg 127 har ett stort trafikflöde och är alltså en bra plats för att så många som möjligt ska kunna se skylten. Trafikverket och Länsstyrelsen har gett tillstånd till den aktuella placeringen.

– Det har varit en lång process att få alla bitar på plats, från själva upphandlingen till en godkänd placering. Nu är skylten beställd och det praktiska arbetet på platsen har inletts, säger kommunikationschef Annelie Jönsson.

Kommunen har sedan tidigare en skylt vid Föredadammen, längs med väg 31 från Ekenässjön. Den skylten har använts flitigt och det är många utöver kommunen som sett ett värde i att synas på skylten med sina budskap.

Under perioden 2019 och första kvartalet 2020 har vi haft sammanlagt 45 olika annonsörer. Dessa annonsörer har totalt annonserat under 153 veckor.

– Det innebär att skylten gått plus minus noll om vi ser till intäkter, kostnader för drift och avskrivningar, säger Annelie Jönsson.

Med den nya infartsskylten får kommunen, föreningar och företag ytterligare en kanal att använda i sin marknadsföring.

– Kan vi med skylten bidra till att fler personer väljer att åka in i Vetlanda, och kanske spendera några kronor här, istället för att bara passera oss på Västerleden så gagnar det många. Kan vi bidra till att de som ordnar olika event får en större publik så gagnar det också många. Alla som bor i kommunen förses också hela tiden med aktuella budskap som kan bidra till att stärka trivseln och engagemanget för Vetlanda som plats, säger Annelie Jönsson.

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S) tycker att infartsskyltarna är en viktig satsning.

– Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta pengar till infartsskyltar och vi har tidigare varit överens i politiken om att infartsskyltarna är ett bra sätt att marknadsföra Vetlanda på. Vi ser till exempel att föreningarna i kommunen har ett stort behov av att komma igång efter pandemin och då är infartsskyltarna en bra plats för dem att marknadsföra sina evenemang på och få stor spridning, säger han.

Thomas Josefsson, marknadsansvarig i Boro VHC tycker att infartsskyltarna är en bra investering för Vetlanda.

– Vi tycker att det är en bra grej för Vetlanda som stad och har själva annonserat vid flera tillfällen. Sen får man ju alltid väga kostnaderna mot varandra. Men vi tycker att det har gett oss mycket att annonsera där och vi vet att den första skylten ses av väldigt många, säger han.

Skylten testas

Infartsskylten levereras av företaget LEDventure. Dennis Åkerlind och Peter Löfgren, representanter för företaget, var nyligen på plats i Vetlanda för att träffa kommunen och också besöka platsen där skylten ska sättas upp.

– Skylten funktionstestas just nu i fabriken i Kina, säger Peter Löfgren. Efter det tar det en månad innan den nått Sverige.

Tekniska kontoret har också varit involverade i projektet och bland annat gjort en tillfartsväg så att skylten ska kunna fraktas till platsen där den ska stå.

– Vägen behövs även för att vi ska kunna komma fram när skylten ska underhållas och servas. Vi har också tagit ner en del skog för att få fri sikt till skylten för dem som passerar. Nästa steg blir att dra fram el, säger projektledare Conny Lindén på tekniska kontoret.

Fler digitala skyltar

Kommunen har som ambition att sätta upp digitala infartsskyltar vid de fyra större infarterna till Vetlanda. En investering som delas upp över många år. Kostnaden för den andra skylten hamnar på strax under 700 000 kronor.

Vill du synas på våra digitala infartsskyltar? Så här gör du.

Prenumerera på nyheter

Bocka i rutan och fyll i din e-postadress så får du ett meddelande så fort vi publicerar något nytt från Vänliga Vetlanda!

Hantera prenumerationer