Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Skolbarn fick hänga på bond­gården

Skolan på gården är ett initiativ av Hushållnings­sällskapet i Jönköpings län. Konceptet går ut på att skolornas femte­klassare får komma och besöka en bond­gård för att se hur arbetet går till. Under onsdagen fick barnen från Norrgårds­skolan i Vetlanda besöka Farstorps gård.

Tre barn spelar memory och får hjälp av Stefan Josefsson på Hushållningssällskapet.

Stefan Josefsson hjälper Molly Björn, Erik Karlsson och Ghina Alnabsha att spela memory.

mallbild

– Vi vill att barnen ska få lära sig om de gröna näringarna och den svenska matens mervärden, berättar Birgitta Andersson som är landsbygdsutvecklare på Hushållningssällskapet.

Att det just är femteklassare som Hushållningssällskapet riktar sig mot beror enligt Birgitta på att de barnen är i en bra ålder för att ta in det som händer på gårdarna. Under dagen delas barnen in i grupper som får besöka olika stationer. För Norrgårdsskolans elever var stationerna spannmål, mjölken, skogen och gården.

På spannmålsstationen får de lära sig om allt jobb en bonde gör för att få fram mat. De får se hur mjöl blir till och lära sig vilka olika sorters mjöl det finns.

– Vi visar vilka produkter du kan göra med spannmålet. Det finns ju havre till gröt och djurfoder, korn som blir öl och julmust, råg och vete som det finns massor av möjligheter med, säger Birgitta.

På skogsstationen får eleverna lära sig om hur skogen planteras, olika trädsorter, vilka djur som finns och så en hel del om allemansrätten.

– De får även prova att räkna i trätrissor och försöka lista ut hur gamla träden är.

Både praktiskt och teoretiskt

Birgitta menar att det ger mycket mer att få komma ut till gården än att sitta i en lektionssal. På gården får eleverna ta del av både teoretisk och praktisk undervisning om djur och natur.

– De får prova att göra deg av mjölet och smör av mjölken. Men de får också prova att tillsätta ostlöpe. Sen får de också lära sig om vilka alternativ som är bättre än andra och varför olika saker är nyttigare, till exempel som fullkorn.

En viktig fråga som Hushållningssällskapet brinner för är de gröna näringarna och det svenska lantbrukets mervärden.

– Vi pratar mycket om djurhållningen, om antibiotikaresistens, om skogen och alla produkter som tas fram tack vare våra svenska gårdar. Skogen är en stor del av Sveriges ekonomi, berättar Birgitta.

Vid varje tillfälle finns det plats för ungefär 50 barn. Hushållningssällskapet brukar skicka ut information till skolorna och sen är det först till kvarn som gäller. Den nuvarande satsningen har pågått i ungefär sex år och är till stor del finansierad av den Allmänna arvsfonden och olika sponsorer, som till exempel Stiftelsen Werner von Seydlitz. Alldeles nyligen har sällskapet satsat på nytt och utbildat 20 personer som kan hålla i gårdsbesöken. I takt med att projektet växer, växer även behovet av sponsormedel.

– Just nu jobbar vi hårt för finansiering, så att gårdarna ska kunna få pengar för att vi är här.

Andra sätt att lära ut

Det är inte bara Skolan på gården som Hushållningssällskapet ligger bakom. De står även bakom ett koncept som kallas för Farmer time. I Farmer time kopplar de ihop bönder med skolklasser och sedan får de ha en löpande digital kontakt under en tid.

– Lantbrukaren använder sin telefon för att filma och berätta om arbetet på gården så får skolklassen hänga med från klassrummet.

Kontakterna behöver inte vara i mer än tio minuter och kan ske någon gång i månaden. Enligt Birgitta är det ett bra sätt för skolorna att få in kunskapen om lantbruket i skolan samtidigt som det går att koppla ihop med andra skolämnen.

– Det är perfekt att blanda in matte, så kan de till exempel räkna på hur mycket mjölk som får plats i mjölktanken, men det går ju också att få in mycket om naturen och till och med fysik, avslutar Birgitta.

 

Birgitta Andersson framför en kohage.

Birgitta Andersson är landsbygdsutvecklare på Hushållningssällskapet.

Olika matvaror som tagits fram genom böndernas spannmål.

Tack vare lantbruket får vi produkter som havregryn, knäckebröd och mycket mer.

Två tjejer räknar ringar på en trätrissa.

Hur gammalt var det här trädet när det kapades?

Kor i en hage.

Korna trivdes i sensommarvärmen.

Två pojkar brer på smör på nybakat bröd.

Albin Eek och Olle Schön brer på lite smör på sitt nybakade bröd.

En kvinna hjälper en pojke att värma bröd på en platta.

Olle Schön får hjälp av Sanna Remne att värma sitt bröd.

En man visar upp en motorsåg för tre barn.

Stefan Josefsson visar upp en motorsåg.

Prenumerera på nyheter

Bocka i rutan och fyll i din e-postadress så får du ett meddelande så fort vi publicerar något nytt från Vänliga Vetlanda!

Hantera prenumerationer