vetlanda logotyp

Tips!

Annonsera på vår digitala infartsskylt

Har du eller din förening ett evenemang på gång? Då är den digitala infartsskylten längs väg 31, vid Föreda, en bra plats att få exponering på.

Infartsskylten vid Föreda.

På den digitala infarts­skylten kan exempelvis evenemang, marknads­föring av Vetlanda som plats, särskilda gratulationer eller samhälls­viktig information visas. Allt som visas på skylten ska vara i enlighet med varumärkes­strategin för platsen Vetlandalänk till annan webbplats.

Evenemang

Skylten är en bra yta för den som vill marknads­föra ett evenemang, men det är inte en yta där vad som helst kan visas mot betalning. Kommunen har ingen skyldig­het mot föreningar eller andra arrangörer att marknads­föra ett evenemang.

Det är Vetlanda kommuns kommunikations­enhet som prioriterar vad som ska synas på infarts­skylten. Huvud­syftet med skylten är att visa budskap som marknads­för Vetlanda som en attraktiv plats för förbi­passerande.

Vill du annonsera på infarts­skylten?

Kostnaden för annonsering är 500 kronor för en vecka. Budskapet ligger fast under en minut och exponeras mellan fem och tio gånger varje timme.

Ansök om att annonsera på skyltenlänk till annan webbplats senast en månad i förväg.

Kommunikations­enheten tar emot din ansökan och åter­kopplar till dig inom två veckor.

Även om din ansökan möter anvisningarnaPDF finns det ingen garanti att budskapet kommer visas på skyltarna.

För att göra en ansökan behöver du ha följande uppgifter till hands:

  • Kontakt­uppgifter.
  • Information om vad du vill marknads­föra på skylten.
  • Datum­period för när du vill att bud­skapet ska visas på skylten.

Vetlanda,

Vetlanda

long: 59.6657577 Lat: 17.9833921