Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Tips!

Annonsera på en digital infartsskylt

Har du eller din förening ett evenemang på gång? Då är den digitala infartsskylten längs väg 31, vid Föreda, en bra plats att få exponering på.

Infartsskylten vid Föreda.

På den digitala infarts­skylten kan exempelvis evenemang, marknads­föring av Vetlanda som plats, särskilda gratulationer eller samhälls­viktig information visas. Allt som visas på skylten ska vara i enlighet med varumärkes­strategin för platsen Vetlandalänk till annan webbplats.

Evenemang

Skylten är en bra yta för den som vill marknads­föra ett evenemang, men det är inte en yta där vad som helst kan visas mot betalning. Kommunen har ingen skyldig­het mot föreningar eller andra arrangörer att marknads­föra ett evenemang.

Det är Vetlanda kommuns kommunikations­enhet som prioriterar vad som ska synas på infarts­skylten. Huvud­syftet med skylten är att visa budskap som marknads­för Vetlanda som en attraktiv plats för förbi­passerande.

Vill du annonsera på infarts­skylten?

Kostnaden för annonsering är 500 kronor per annons för upp till en veckas exponering. Budskapet ligger fast under 60 sekunder åt gången och rullar tillsammans med övriga budskap. Det är aldrig fler än sex budskap som rullar åt gången.

Ansök om att annonsera på skyltenlänk till annan webbplats senast 14 dagar i förväg.

Kommunikations­enheten tar emot din ansökan och åter­kopplar till dig inom fem arbetsdagar.

Även om din ansökan möter anvisningarnaPDF finns det ingen garanti att budskapet kommer visas på skyltarna.

För att göra en ansökan behöver du ha följande uppgifter till hands:

  • Kontakt­uppgifter.
  • Information om vad du vill marknads­föra på skylten.
  • Datum­period för när du vill att bud­skapet ska visas på skylten.

Var ute i god tid

I semestertider ber vi dig vara ute i extra god tid med dina ärenden. Vi vill förvarna om att det inte är säkert att vi kommer hinna hantera ditt ärende inom de tidsramar du önskar.

Vetlanda,

Vetlanda

long: 59.6657577 Lat: 17.9833921

Gå till toppen