Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Var den du är!

Den 9 till 15 september står vi upp för detta lite extra med en hel vecka fylld av aktiviteter. Stå upp för och var den du är!

Alla som växer upp och bor i Vetlanda ska få vara den de är och vara stolta över det. Att man tillsammans står upp för allas lika värde. Under veckan utgår vi från de sju diskrimineringsgrunderna: kön, köns­överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Här nedan hittar du aktiviteter som äger rum under Var den du är! Klicka in på respektive artikel för att se datum. Observera att det inte är säkert att artiklarna ligger i kronologisk ordning.

Ingen information tillgänglig

Gå till toppen