Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Byestads gravfält från den yngre järnåldern

I Byestad hittar du Smålands största gravfält med 325 fornlämningar.

Byestad gravfält i Vetlanda kommun

Utmed den gamla landsvägen mellan Vetlanda och Oskarshamn ligger ett gravfält från forntiden. Det består av bland annat av 172 runda stensättningar, 144 högar, sex treuddar, två klumpstenar och en mycket ovanlig sexudd. Det finns även spår av en forntida väg.

Gravfältet har daterats till den yngre järnålder. Området har även fossil åkermark som röjnings­rösen och åkerterrasser.

En spännande resa tillbaka i tiden!

Taggar

#historia 

Kontaktuppgifter

Vetlanda kommun
kommun@vetlanda.se
0383-971 00

Vetlanda, Byestad

meta fail

Vetlanda kommun

Byestad

Vetlanda

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Gå till toppen