Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Färgsjö­mons natur­reservat

Färgsjömon ligger som en orörd ö i en starkt skogs­bruks­påverkad omgivning. Tack vare att skogen bevaras orörd kan hotade och sällsynta arter av lavar, mossor, ved­svampar, ved­insekter och fåglar finna livsrum här.

Bilden är inte från Färgsjömons naturreservat.

Färgsjömon är en naturskogs­liknande, orörd barrskog som ligger i en svag sluttning mot söder ner mot Färgsjön. Den västra delen utgörs till stora delar av hällmark­tallskog med 200-åriga tallar, medan det växer något yngre skog och mer gran i den östra delen.

Mer information på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Taggar

#kultur  #natur  #natur&äventyr 

Kontaktuppgifter

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Vetlanda,

meta fail

Länsstyrelsen i Jönköpings län

7CMW+63

Vetlanda

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Gå till toppen