Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Höghult och Höghult södra

Naturreservaten Höghult och Höghult södra ligger ganska avskilt och är till stora delar opåverkat av modernt skogsbruk. Den gamla skogen, berghällarna och vattendraget ger området ett tydligt drag av vildmark. Reservatets unika miljö ger många ovanliga växter möjlighet att leva här.

Bilden är inte från Höghult eller Höghult södra.

En stor del av skogen i Höghult är så kallad naturskog. Det betyder att skogen inte avverkats och att det inte planterats några nya träd. Skogen får istället föryngra sig i sin egen takt. I reservatet växer mest av tall, men på vissa ställen finns också ganska mycket gran. I öster växer även en hel del lövträd. Skogen är gammal och träden ganska grova.

Läs mer om Höghult på länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.. Du hittar också mer information om Höghult södra hos länsstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Taggar

#kultur  #natur  #natur&äventyr 

Kontaktuppgifter

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Vetlanda,

meta fail

Länsstyrelsen i Jönköpings län

6FW5+PP

Vetlanda

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Gå till toppen